Головні етапи проведення етичної бесіди

25 Травня, 20147:21 am

0


Головні етапи проведення етичної бесіди

Переконування як метод морального виховання яскраво виявляється в етичній бесіді. За допомогою етичної бесіди вихователь вчить учнів свідомо ставитися до своїх дій, вчинків, поводитися відповідно до вироблених переконань.

Ефективність етичної бесіди зумовлюється виховним завданням, рівнем розвитку учнів даного віку, силою емоцій, глибиною почуттів, що їх викликає бесіда.

Потяг до високого, героїчного, ідеального робить учнів особливо сприйнятливими до етичних бесід, а самі бесідистають дійовим засобом виховання. Школа йде назустріч духовним запитам учнів.

Розглянемо, як етична бесіда, будучи засобом морального впливу, сприяє формуванню моральних понять, засвоєнню моральних правил, норм, формуванню переконань і поведінки учня на різних етапах навчання та виховання.

В учнів середнього шкільного віку розвиток моральних понять зв’язаний з розкриттям їх суті, встановленням глибших зв’язків між окремими поняттями, розкриттям взаємозалежності між ними, закономірності їх розвитку. На цій основі міцніше усвідомлюється та чи інша моральна норма, правило, вимога, активніше розвиваються мотиви діяльності.

Основні етапи проведення етичної бесіди такі:

На першому етапі вчитель у наочній формі розкриває суть теми. Зосередивши увагу учнів на змісті бесіди і коротко пояснивши значення теми, він переходить до самої бесіди, яку проводить у формі розповіді. При цьому вчитель спирається на той запас уявлень і понять, що є в учнів даного віку. Цей запас моральних понять виявляють під час попередньої індивідуальної бесіди.

На другому етапі бесіди вчитель у наочній формі, на основі розповідей учнів розкриває суть моральної проблеми. На основі наочних уявлень в учнів виробляються чіткі моральні поняття,зв’язані з даною темою.

На третьому етапі бесіди на основі аналізу конкретних фактів, що характеризують суть того чи іншого морального поняття, підкреслюється його дійовий характер, моральна проблема пов’язується з конкретною діяльністю учнів.

Четвертий етап бесіди присвячується узагальненням з метою виховання до своїх обов’язків.

У результаті етичної бесіди в учнів формуються чіткі поняття про ту чи іншу моральну проблему; вони усвідомлюють, що чесне виконання своїх обов’язків-це виконання обов’язку перед класним колективом, перед сім’єю.

Поняття, погляди і переконання, що формуються в процесі моральної бесіди, стають провідним мотивом у навчально-трудовій діяльності кожного учня, класного, шкільного колективу в цілому.

Звичайно, моральні поняття, ідеї, що їх засвоюють учні в процесі переконування, стають дійовою силою в тому разі, коли вони підсилюються досвідом, виявляються в діяльності, у тих відносинах з навколишньою дійсністю, в які вступають учні.

Для того щоб моральна свідомість стала рисою характеру, позначилась на поведінці, її закріплюють, оформляють тривалим вправлянням.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто