Головні фактори формування світогляду сучасних школярів

16 Липня, 20147:13 am

0


Головні фактори формування світогляду сучасних школярів

Світогляд сучасних учнів формується на основі нових суспільних відносин у процесі активної творчої діяльності.

Творча активність учнів виховується в органічній єдності з навчанням, суспільно корисною продуктивною працею. Суспільно корисна діяльність учнів стає важливим засобом формування демократичного світогляду, джерелом загартування. Але таким джерелом вона стає тоді, коли зумовлена навчально-виховними завданнями, педагогічно спрямована.

Сучасні педагоги підкреслюють виховну роль суспільно корисної праці учнів в поєднанні з навчанням, вихованням і освітою,

Суспільно корисна діяльність учнів, зумовлена навчально-виховними завданнями школи, сприяє розвиткові самостійності, творчої активності. Для здійснення цього в кожному класі слід створити такі умови, які сприяють піднесенню їх активної творчої діяльності.

Успішному розв’язанню цього завдання сприяє активізація розумової діяльності учнів у процесі засвоєння ними основ наук, у позакласний час, під час виконання трудових завдань, у суспільно корисній трудовій діяльності.

Впливаючи в процесі суспільно корисної праці на природу, на оточення, учні усвідомлюють закономірності науки, їх дійову роль в житті, у трудовій діяльності.

Поєднання викладання основ наук з працею учнів у навчальних майстернях допомагає учням усвідомлювати закони науки, їх значення у перетворенні природи і суспільства.

У процесі навчання, поєднаного з суспільно корисною продуктивною працею, учні усвідомлюють значення науки як безпосередньої продуктивної сили суспільства. А в праці учні виявляють активну творчість, їх погляди і переконання набувають дійового характеру, що зумовлює єдність світогляду і поведінки.

Беручи активну участь у суспільно корисній діяльності, учні усвідомлюють її практичне значення для сучасних людей.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто