Головні особливості та важливість методичної роботи в школі

25 Грудня, 20149:19 am

0


Головні особливості та важливість методичної роботи в школі

Методична робота в школі – серйозний засіб підвищення кваліфікації вчителів. Вимоги, що ставляться до навчально-виховної роботи, зобов’язують кожного вчителя систематично працювати над підвищенням свого теоретичного рівня, педагогічної майстерності.

Методична робота в школі ведеться в різних формах і різними способами. Однією з таких форм є методичні об’єднання вчителів 1-3 класів і предметні комісії, які об’єднують вчителів 5-11 класів.

Робота методичних об’єднань і предметних комісій охоплює такі основні питання:

а) вивчення праць спеціалістів з питань виховання, урядових рішень про школу, про психологічну і практичну підготовку учнів до праці, до суспільно корисної діяльності;

б) аналіз навчальних програм і підручників;

в) вивчення і узагальнення кращого педагогічного досвіду з конкретних питань навчально-виховної роботи;

г) обговорення доповідей, рефератів з питань дидактики і теорії педагогічного виховання;

д) заслухування повідомлень про новинки педагогічної літератури;

е) обговорення результатів педагогічного експерименту, дослідження;

є) планування навчально-виховної роботи, методична розробка окремих уроків та їн.

Одним з видів методичної роботи, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду є створення шкіл передового досвіду. Їх завдання – вивчати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід, подавати допомогу вчителям у піднесенні педагогічної ефективності уроку, в удосконаленні організаційних форм, методів навчання і виховання.

Становить також інтерес розробка вчителями окремих методичних питань за дорученням об’єднання. Вона оформляється у вигляді доповіді або реферата.

Тематика такої самостійної методичної роботи охоплює корінні питання викладання основ наук, технічного і трудового навчання, виховної роботи.

Працюючи над певною темою, вчителі ознайомлюються з відповідною літературою, відвідують відкриті уроки інших учителів тощо. Результати своєї роботи обговорюють на методичних об’єднаннях, семінарах.

Однією з форм методичної роботи є відкриті уроки, їх слід доручати не тільки досвідченим, кваліфікованим учителям, а й початкуючим, бо підготовка і проведення такого уроку, обговорення його допомагають молодому вчителеві підвищувати свою педагогічну майстерність.

Істотне значення має взаємовідвідування уроків. Взаємне відвідування може бути внутрішньо шкільним або між учителями різних шкіл. Його завданням є вивчення досвіду, подання методичної допомоги тощо.

Кущові методичні об’єднання можуть організовувати колективне відвідання уроків в одній з шкіл свого району, щоб ознайомити вчителів з постановкою навчально-виховної роботи з даного предмета. Після відвідання вчителі діляться результатами своїх спостережень, обмінюються досвідом.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто