Головні труднощі у розробці системи шкільних уроків

Грудень 7th, 20142:51 pm

0


Головні труднощі у розробці системи шкільних уроків

Щоб правильно підготувати й провести уроки треба визначити його місце в системі уроків, що охоплює певну тему або розділ програми.

Планування уроків у їх системі дає можливість точно розподілити навчальний матеріал по окремих уроках, визначити характер та тип, структуру кожного з них, розгорнути їх зміст у логічному плані, визначити освітні й виховні завдання вивчення теми.

Враховуючи послідовність програми, специфіку предмета, його навчально-виховні завдання, учитель в системі уроків заздалегідь продумує напрями навчальної діяльності учнів, встановлює логічні зв’язки між окремими розділами теми, намічає основні форми і методи опрацювання даної теми чи розділу програми, поєднання роботи в класі з позакласною і т. д.

Наприклад, система уроків про творчість того чи іншого письменника може мати таку послідовність:

а) вступний урок з вузлової теми;

б) урок, присвячений вивченню біографії і творчого шляху письменника;

в) уроки аналізу окремих літературних творів письменника.

Звичайно, кожний з цих уроків має свою структуру, окрему методичну розробку, але в цілому в системі уроків мають бути продумані і логічна послідовність вивчення теми, і поділ навчального матеріалу на окремі уроки, і конкретні форми зв’язку викладання з життям, з суспільно корисною працею, і правильне співвідношення форм і методів навчальної роботи – викладу вчителя, самостійної роботи учнів,- і способи-формування вмінь та навичок і т. д.

Розробка системи уроків з теми передбачає в процесі її викладання поєднати різні методи навчання; бесіду, фронтальний експеримент, демонстрування кінофільму. Це забезпечує різносторонню навчальну діяльність учнів, активізує навчальний процес.

Плануючи систему уроків, немає потреби детально розробляти кожний з них, проте приблизна регламентація часу, визначення змісту, освітніх ї виховних завдань, дидактичних і методичних прийомів, форм контролю і обліку по кожному уроку є потрібними.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто