Гра як засіб фізичного виховання дитини

7 Квітня, 20146:07 am

0


Гра як засіб фізичного виховання дитини

Ігри — дуже важливий засіб фізичного виховання учнів. Ігри поділяються на рухливі і спортивні.

Рухливі ігри є засобом загального фізичного розвитку. Будуються вони на різноманітних вільних рухах, зв’язаних з роботою різних груп м’язів.

Спортивні ігри включають характерні для спорту ознаки, зокрема елемент боротьби за особисту або командну першість. До таких ігор належать футбол, волейбол, баскетбол, хокей, тощо. За технікою і правилами проведення вони значно складніші від рухливих ігор, відзначаються певною сталістю правил, умов організації.

Систематичне проведення ігор сприяє формуванню в учнів рухових навичок, фізичних якостей. У грі, зазначає А. С. Макаренко, виховуються якості майбутнього свідомого громадянина. Гра є найважливішим засобом пізнання дитиною навколишнього світу.

Батьки повинні розуміти важливість гри для дітей на відкритому, але й одночасно пам’ятати про забезпечення безпеки дітей. В першу чергу потрібно обрати зручний для ігор дитячий одяг та врахувати особливості віку дитини.

Істотне значення мають умови, в яких відбувається гра, У початкових класах загальноосвітньої школи застосовують ся рухливі ігри. їх проводять на уроках фізичної культури, під час перерв, на заняттях фізкультурних гуртків.

У середніх і старших класах проводять в основному спортивні ігри, перед бачені навчальними програмами з фізичної культури. Вони включаються як у систему уроків фізичної культури, так і в плани занять фузкультурних колективів, навчально-тренувальних занять секцій шкільних колективів фізкультури. Спортивні ігри є невід’ємною частиною комплексу фізичного виховання.

З спортивних ігор школи проводять змагання, що сприяють розвитку відповідної майстерності, підвищують інтерес учнів До засвоєння техніки, правил тієї чи іншої гри.

Гігієнічні фактори грають важливу роль для дитини, яка полюбляє рухливі ігри.

Гігієнічні фактори, які включають особисту та суспільну гігієну, відіграють важливу роль у фізичному вихованні учнів. Серед гігієнічних факторів особливе значення має режим дня. Додержання вимог режиму дня виховує в учнів організованість, дисциплінованість, точність, акуратність.

Режим дня учня передбачає:

– ранкову гімнастику (зарядку);

– правильне чергування розумової, фізичної праці;

– самостійну роботу – приготування домашніх уроків, години самопідготовки;

– заняття спортом, прогулянки та ігри на свіжому повітрі, культурні розваги і відпочинок;

– приймання їжі, час, відведений на сон.

Треба насамперед подбати про створення відповідних санітарно-гігієнічних умов, в яких проходить розумова і фізична праця учнів, їх відпочинок. Гігієнічні фактори включають і особисту гігієну учнів (догляд за своїм тілом, одягом, взуттям, житлом, робочим місцем) як суму заходів, що забезпечують збереження їх здоров’я.

Гігієнічні фактори поряд з природними є одним з найважливіших засобів фізичного виховання підростаючого покоління.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто