Характер і умови журналістської праці

1 Травня, 20128:19 am

0


Характер і умови журналістської праці

Студенти повинні зрозуміти природу журналістської творчості як одного з важливих видів суспільно-політичної діяльності, дослідити її специфіку й усвідомити найважливіші особливості редакційної роботи.

Особливості журналістської роботи. У процесі підготовки студент повинен зосередити свою увагу на таких питаннях: гуманістична спрямованість журналістської творчості; виробничо-творчий та індивідуально-колективний характер журналістської діяльності; поєднання професійної універсальності журналіста з галузевою спеціалізацією в редакції. Він мусить розуміти політичну й соціальну роль своєї майбутньої професії, можливості впливу на громадські процеси. Саме ці чинники, а також особиста причетність до найважливіших подій громадського життя повинні розвивати загострене відчуття обов’язку. Студентам треба усвідомити, що саме такі настрої кожного окремого журналіста складаються в загальний стійкий настрій всього редакційного колективу.
Види журналістської діяльності. Студенти повинні усвідомити, що праця журналіста є багатофункціональною. Вона поєднує у собі такі види діяльності: літературну, редакторську, організаторську та оформлювальну роботу.

Літературна робота є дуже різноманітною. Розрізняючись за тематикою, жанрами вона дає можливість редакції об’єднувати різних фахівців – політологів, економістів, репортерів, коментаторів, оглядачів, рецензентів тощо. Кожен з них готує літературно-журналістський текст у межах своєї спеціалізації. Як і праця письменника, літературна робота журналіста містить у собі повний “набір” творчого процесу: вибір теми, опанування об’єктом і предметом майбутнього матеріалу, відбір фактів, побудова й написання журналістського твору.

Редакторська робота. Студенти повинні розуміти, що кожний журналіст, займаючись літературною діяльністю, обов’язково редагує власні матеріали. Коли ще додати роботу з авторським активом, то стає зрозуміло, що для того, щоб матеріал з’явився в газеті, журналіст його неодноразово править та доопрацьовує. Залежно від етапів проходження технологічним ланцюжком, існує кілька видів правки рукопису: правка-обробка, правка-скорочення, правка-переробка, правка-вичитування.

Організаційна робота журналіста передбачає закріплення зовнішніх редакційних зв’язків з аудиторією, яка може бути водночас і джерелом інформації, і каналом нової інформації для газети. Студенти повинні знати форми роботи з окремими аудиторними групами, активістами преси (позаштатними авторами), заохочення їх до подальшої регулярної співпраці з газетою. До форм організаційної роботи належать такі: масово-видовищні свята, що популяризують газети, різноманітні лотереї, конкурси, спортивні змагання, інтерактивні передплатні кампанії, які дають можливість залучити до видання нових читачів, передплатників, рекламодавців, спонсорів.

Оформлювальна робота стала найбільш актуальною в останні роки, коли змінилися й увійшли в широкий ужиток нові видавничі технології. Останнім часом саме зображальний ряд (ілюстрація) диктує свої умови журналістському текстові. Фотографії, малюнки, колажі нерідко мають визначальний вплив на стиль і зміст періодичного видання.

Характер і умови журналістської праці – Частина 2