Характерні риси ЗМІ

Квітень 10th, 201312:30 pm

0


Характерні риси ЗМІ

У сучасному світі ЗМІ є важливою частиною політичної системи, без якої неможливо представити політичне життя суспільства. ЗМІ (мас-медіа) – це велика система установ, що за допомогою технічних засобів спрямована на всеосяжне охоплення населення з метою оперативного інформування, а також створення обумовлених стереотипів суспільної думки. До них відносяться друковані періодичні видання (преса), теле і радіостанції, інші носії електронної інформації, інформаційні агентства, політичні студії і інше. До особливих рис ЗМІ відносяться – необмежене охоплення аудиторії, що може носити постійний або перемінний характер; можливість формування обумовленої точки зору на будь – яку подію або явище в різних сферах життя; непряма, розділена в просторі і часі, взаємодія суб’єктів комунікації; оперативність; здатність до вибору по ступені значимості об’єктів висвітлення; формування стійких каналів зворотного зв’язку і високий рівень довіри з боку споживачів.

Одна з найважливіших особливостей ЗМІ – це можливість створювати у аудиторії стійкі стереотипи сприйняття реальності, а також селективного добору критеріїв при її аналізі. Ці властивості дозволяють ЗМІ активно впливати не тільки на політичні процеси в суспільстві. У сучасному суспільстві ЗМІ відіграють роль не тільки електронного або друкованого носія інформації. Це ціла галузь індустрії, що створює привабливий продукт, формує політичні і духовні смаки споживача, створює кумирів, суспільну думку і систему життєвих цінностей.

Функції ЗМІ. В демократичних країнах ЗМІ спочатку виходили на інформаційний ринок як видання політичних партій, або як чисто комерційні проекти. В сучасні часи значна частка публікацій присвячується висвітленню всіляких подій, у тому числі і політичних. Найважливішою з функцій є інформаційна (новостійна). Вона полягає в передачі, коментуванні й оцінці найбільш важливих для громадян і органів влади фактів. Регулярні радіопередачі у світі почалися в 1919-1920 р., в Україні з 1924 року. Національне друкування газет почалося у Львові в 1749 р.

Споконвічно засоби інформації виконували освітню функцію. Саме з газет і журналів, а потім електронних джерел споживачі одержували найбільше важливі знання по всіх сферах життя і культури. Така практика дозволяла підтримувати високий інтерес до ЗМІ і підвищувала загальноосвітній рівень громадян, незалежно від їхнього соціального статусу і місця проживання. Демократичне правління припускає досить високий рівень культури населення, яке здатно не тільки засвоїти, але і захистити демократичні цінності.

Мас-медіа впливають на поводження людини все його життя, допомагаючи йому коректувати свої переконання і симпатії, розширювати кругозір. Функція соціалізації припускає постійне засвоєння людиною загальногуманітарних і політичних норм, цінностей і зразків поводження. У традиційному суспільстві людина адаптується до умов, що змінюються, разом з навколишнім середовищем; в індустріальному суспільстві від людини потрібна адаптація в залежності від конкретної ситуації і нормативної бази.

Функція контролю і критики діяльності політичних сил є природною в умовах конкурентності і взаємозалежності різних галузей влади і держави. Публічна політика в демократичному суспільстві припускає широку информованість громадян по різним питаннях. Об’єктом уваги мас-медіа можуть стати різні суб’єкти політичної діяльності. Змагальність різних ЗМІ спрямована на залучення суспільної думки до найбільш важливих питань політичного і соціального життя. В умовах політичної конкуренції за симпатії виборців жодна з впливових політичних сил не може ігнорувати моральну оцінку тим або іншим особам і подіям.

За допомогою ЗМІ різні суб’єкти політичної діяльності мають можливість висловити своє відношення до подій, що відбуваються, сформулювати вимоги і захищати свої інтереси. Мобілізаційна функція полягає в артикуляції різних суспільних інтересів, у пошуках найбільш конструктивних шляхів вирішення протиріч. ЗМІ є найважливішим ресурсом політичного впливу і згуртованості своїх прихильників.

Разом з тим, мас-медіа найчастіше виконують вузькоспеціалізовану оперативну функцію обслуговування інтересів окремих індивідів, політичних сил або держави. Чим нижче рівень політичної культури і розвитку демократичних свобод, тим вище ступінь заангажованості преси. Вона не може бути абсолютно незалежною у світі ринкових відносин і конкурентної демократії. З одного боку, ЗМІ повинні забезпечувати рівні можливості для всіх учасників політичного процесу, а, з іншого, певна їхня частина є комерційними структурами і вони зобов’язані обслуговувати інтереси політично й економічно пануючих сил.