Характеристика організаційних заходів щодо профілактики електротравматизму

15 Лютого, 20109:05 am

0


Характеристика організаційних заходів щодо профілактики електротравматизму

Характеристика організаційних заходів щодо профілактики електротравматизму

Електрична ізоляція — це шар діелектрика або конструкція, виконана з діелектрика, яким вкривається поверхня струмоведучих частин, або яким струмоведучі частини відділяються одна від одної. Стан ізоляції характеризується її електричною міцністю, діелектричними втратами та електричним опором. Ізоляція запобігає протіканню струмів через неї завдяки великому опору.

Блокуванням називається автоматичний пристрій, за допомогою якого запобігають неправильним, небезпечним для людини діям. Робочими елементами блокування можуть бути механічні пристрої, защіпки, фігурні вирізи (механічне блокування), блок-контакти, які діють на розрив електричної ланки (електричне блокування), а також електромагнітне блокування.

Розташування струмоведучих частин на недосяжній висоті або в недоступному місці забезпечує безпеку без огороджень та блокувань.

Вибираючи висоту підвішування, слід враховувати можливість ненавмисного дотику до частин, що перебувають під напругою, довгими металевими предметами. Висота підвішування дротів повітряних ліній електропередачі залежить від напруги та місця проходження лінії.

Малі напруги. При роботі з переносними електроінструментами, а також з ручною переносною лампою при пошкодженні ізоляції та при появі напруги на корпусі підвищується небезпека ураження струмом.

У таких випадках застосовуються малі напруги не вище 42 В. При напрузі до 42 В струм, який проходить через тіло людини, безпечний. Малі напруги застосовуються для живлення місцевого освітлення, на верстатах, переносних лампах, електроінструментах.

Під нас роботи у приміщеннях з підвищеною небезпекою електроприлади можна використовувати не лише без заземлення або занулення, але й без ізолюючих засобів. Під час роботи в особливо небезпечних приміщеннях для Живлення переносних електричних світильників використовують напругу не вище 12В.

Вирівнювання потенціалів – зниження напруг дотику та кроку між точками електричної ланки, до яких можливий одночасний дотик або на яких може одночасно стояти людина. Вирівнювання потенціалів досягається шляхом влучного підвищення потенціалу опорної поверхні ніг до рівня потенціалу струмоведучої частини.

Захисне розділення мереж. Кожний провідник мережі та землю можна розглядати як дві обкладки конденсатора, а повітря між ними — як діелектрик. Конденсатор у протяжній, сильно розгалуженій мережі, ємність дротів відносно землі більша, а ємнісний опір невеликий.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.