Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів роботи

Лютий 19th, 20109:16 am

0


Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів роботи

Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів роботи

Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або з її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитись під напругою.

Призначення захисного заземлення — усунення небезпеки ураження людей електричним струмом при появі напруги на конструктивних частинах електрообладнання, тобто при замиканні на корпус. Це принцип дії захисного заземлення – зниження до безпечних значень напруг дотику та кроку, зумовлених замиканням на корпус.

Це досягається зниженням потенціалу заземленого обладнання, а також вирівнюванням потенціалів за рахунок підіймання потенціалу основ, на якій стоїть людина, до потенціалу, близького за значенням до потенціалу заземленого обладнання.

Область застосування захисного заземлення це трифазові трипровідні мережі напругою до 1000 В з будь-яким режимом нейтралі.
Заземлювальний пристрій — це сукупність конструктивно об’єднаних заземлювальних провідників та заземлювача.

Заземлювальнцй провідник—це провідник, який з’єднує заземлювальні об’єкти з заземлювачем. Якщо заземлюваль-ний провідник має два або більше відгалужень, то він називається магістраллю заземлення.

Заземлювач — це сукупність з’єднаних провідників, які перебувають у контакті з землею або з її еквівалентом.

Занулення — це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою. Це основний засіб захисту від ураження людей струмом у випадку дотику до корпуса електрообладнання та до металевих конструкцій, які опинились під напругою внаслідок пошкодження ізоляції або однофазового короткого замикання в електроприладах напругою до 1000 В в мережі із заземленою нейтраллю.

Призначення занулення таке ж, як і заземлення: усунути небезпеку ураження людей струмом при пробиванні фази на корпус.

Це досягається автоматичним вимкненням пошкодженої установки від електричної мережі. Принцип дії занулення — перетворення пробиваний на корпус в однофазове коротке замикання з метою викликати струм великої сили, здатний забезпечити спрацювання захисту і завдяки цьому автоматично відключити пошкоджену установку від електричної мережі.

При пробиванні фази на корпус струм йде через трансформатор, фазовий провід, запобіжник, корпус електроприладу, нульовий провід. З огляду на те, що опір при короткому замиканні малий, струм досягає значних величин і захисний пристрій спрацьовує.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.