Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроприладів при аварійних режимах роботи

Лютий 21st, 20109:21 am

0


Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроприладів при аварійних режимах роботи

Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроприладів при аварійних режимах роботи

Захисне вимкнення — це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимкнення електроприладу лри виникненні небезпеки ураження струмом.

Небезпека ураження може виникнути і при замиканні фази на корпус електрообладнання при зниженні опору ізоляції фаз відносно землі нижче певної межі внаслідок пошкодження ізоляції, замикання фаз на землю, при появі в мережі більш високої напруги, внаслідок замикання в трансформаторі між обмотками вищої і нижчої напруги, при випадковому дотику людини до струмоведучих частин, які знаходяться під напругою.

У цих випадках відбувається зміна електричних параметрів електроприладу та мережі. Зміна цих параметрів до певної межі при якій виникає небезпека ураження людини електричним струмом, може стати сигналом, який викликає спрацювання пристрою захисного вимкнення (ПЗВ), тобто автоматичне вимкнення пошкодженої установки.

Основними частинами ПЗВ є прилад захисного вимкнення та автоматичний вимикач. Прилад захисного вимкнення — сукупність окремих елементів, які реагують на зміну будь-якого параметра електричної мережі й дають сигнал на вимкнення автоматичного вимикача. До цих елементів відноситься давач.

Це пристрій, який сприймає зміни електричних параметрів і перетворює їх у відповідний сигнал. У якості давача використовують реле відповідного типу.

Автоматичний вимикач використовується для ввімкнення та вимкнення ланок під навантаженням та при короткому замиканні. Він вимикає захищуваний електроприлад при надходженні сигналу від приладу захисного вимкнення.

У мережах напругою до 1 кВ в якості таких вимикачів у пристроях захисного вимкнення застосовуються контактори, обладнані електромагнітним керуванням у вигляді утримуючої котушки, магнітні пускачі — трифазові контактори змінного струму, обладнані тепловим реле для автоматичного вимкнення при перевантаженні споживачів.

Тил захисно-вимикального пристрою залежить від параметра електричної мережі, на який він реагує: напруга корпуса відносно землі, струм замикання на землю, напруга фази відносно землі, напруга нульової послідовності струм нульової послідовності та оперативний струм.

До пристроїв захисного вимкнення ставляться такі вимоги: висока чутливість (здатність реагувати на малі зміни вхідної величини сигналу, малий час вимкнення (не більше 0,2 с), селективність роботи (здатність вимикати напругу лише від пошкодженого обладнання), самоконтроль (здатність вимикати обладнання при несправності пристрою захисного вимкнення), надійність.

Захисне вимкнення рекомендується застосовувати в якості основного або допоміжного захисного засобу, якщо безпека не може бути забезпечена шляхом влаштування заземлення або з економічних міркувань.

Захисне вимкнення використовується в електроприладах напругою до 1000 В в таких випадках:

  • у пересувних електроприладах з ізольованою нейтраллю, коли спорудження заземлювального пристрою утруднене;
  • в стаціонарних установках при використанні електрифікованого інструменту;
  • в умовах підвищеної небезпеки ураження електричним струмом та вибухонебезпеки.

Широко використовуються захисно-вимикальні пристрої у побутових електроприладах.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.