Характеристика важливості практичної роботи учнів

Червень 26th, 20147:19 am

0


Характеристика важливості практичної роботи учнів

У навчальному процесі важливе місце належить різним видам практичних робіт учнів. Практичні роботи застосовуються в усіх класах.

Вони можуть бути пов’язані з вивченням загальноосвітніх і спеціальних предметів, з роботою учнів у навчальних майстернях, на шкільній ділянці і т. д.

У процесі вивчення основ наук певний час відводиться на практичну роботу учнів. Ця робота може здійснюватись на різних етапах уроку, скажімо, при повторенні і закріпленні навчального матеріалу.

Наприклад, після пояснення теореми або виведення формули вчитель пропонує учням самостійно довести цю теорему, змінивши рисунок, позначення, або вивести дану формулу.

Практична самостійна робота може передувати поясненню нового навчального матеріалу. У такому разі вивчення нового матеріалу ґрунтується на даних самостійної роботи учнів.

Практична робота може ставити своїм завданням вивчення нового матеріалу. Тоді вчитель, як правило, коротко пояснює основний зміст теми, хоч може вдатися й до іншого способу підготовки учнів до самостійної роботи.

Наприклад, вивчаючи теорему суми квадратів діагоналей паралелограма, вчитель, не вдаючись до безпосереднього розгляду теми, повторює попередній матеріал (“Властивості квадратів сторін, що лежать проти тупого і гострого кутів у трикутнику”) і ставить перед учнями завдання самостійно довести нову теорему.

Практичну роботу можна будувати на матеріалі, який частково пояснено в класі або й зовсім не пояснено. Самостійне розв’язування математичних, фізичних, хімічних задач, дослідні лабораторні заняття, написання переказів, виконання домашніх завдань тощо – важливий засіб міцного засвоєння знань/ формування умінь застосовувати їх у житті, засіб розвитку пізнавальних сил учнів.

У процесі самостійної роботи активізується аналітико-синтетична діяльність кори головного мозку. Цим самим створюється фізіолого-психологічний грунт для ефективного сприймання та засвоєння навчального матеріалу. Саме це сприяє розвитку пам’яті учнів, робить процес запам’ятання, закріплення знань на уроці ефективнішим.

Ефективність запам’ятання, закріплення знань тим більша, чим більшу роль відіграють допоміжні стимули і чим вищі вони за своїм характером.

Найважливішим стимулом свідомого запам’ятання, закріплення навчального матеріалу є продуктивна праця, органічно пов’язана з навчальною роботою. Продуктивна праця сприяє формуванню в учнів потреби в точних, міцних знаннях.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто