Іменники спільного роду в англійській мові

Березень 24th, 20111:43 pm

0


Іменники спільного роду в англійській мові

Нижче наведено частину дослідження “Гендерно-родові особливості заголовків англійських прозових літературних творів“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел.

Іменники спільного роду в англійській мові

Іменники спільного або загального роду – це такі іменники, які в залежності від вживання можуть бути співвіднесені як з особою чоловічої, так і з особою жіночої статі [1, c. 390-391].

У поняття спільного роду включаються іменники, здатні співвідноситися як з жіночим, так і чоловічим родом за допомогою кореляції з відповідними займенниками.

Л.Т. Мойсей та Я.П. Назаревич  у перелік іменників спільного роду вносять такі іменники як: pupil – учень/учениця, friend – друг/подруга, student – студент/студентка, lover – коханець/коханка, cousin – двоюрідний брат/двоюрідна сестра, shop assistant – продавець/продавщиця, та ін. Але вони вказують на те, що іменники цієї групи висловлюють опозиційні відмінності тільки двох членів опозиції, тобто чоловічого та жіночого роду і вказують на класифікацію С. Грінбаума і Р. Квірка, згідно з якою є розмежування між поняттями загального (common gender) і подвійного роду (dual gender).

Наприклад:  After luncheon she was persuaded to recite a tirade from Phedre as it was done at the Comedie Francaise and the same tirade as an English student at the Royal Academy of Dramatic Art.

She was jealous of his friend at the Green Room Club, jealous of the games that took him away from her, and jealous of the men’s luncheons he went to under the pretext that he must cultivate people who might be useful to them [19, c.1].

Як уже було сказано, іменники спільного роду позначають осіб чоловічої та жіночої статі, але часто, як показало наше дослідження заголовків англомовних прозових творів, не можливо визначити рід іменника маючи лише одну фразу або речення, де немає займенника, що вказав би на рід референта. Наприклад, прочитавши речення “The student was very young.” можна лише здогадуватися рід іменника, тобто позначуваного референта, в результаті чого виникає багато непорозумінь. Л.А. Тимпко вказує важливість правильного використання іменників спільного роду, оскільки нехтування цим може призвести не лише до непорозуміння, але й до родової дискримінації.

Щоб уникнути родової дискримінації іменники спільного роду почали вживати лише у поєднанні з родовими маркерами (займенниками третьої особи або словами, рід яких можна виявити через марковані родом суфікси). Це у першу чергу вплинуло на офіційно-діловий стиль, а саме, як вказує Л.А. Тимпко, на стиль оформлення оголошень та розпоряджень. До списку іменників спільного роду входять багато іменників, які позначають професії (наприклад: engineer, supervisor, solicitor, barrister, worker, journalist, soloist, author, writer, critic, typist [15, с. 30]). Найчастіше ці іменники асоціюються з чоловічим родом, що викликало бурю емоцій у представників феміністичного руху. На цих підставах, виникли нові способи вживання іменників спільного роду у оголошеннях. Л.А. Тимпко наводить такі приклади:

Marketing Manager… We are looking for a man or woman to take  responsibility…

/The Sunday Times, 2.XI.1975/

Chief Resident Manager is required… Applicants must have a degree in civil engineering…

/Ibid./

Temporary Lecturer in Organic Chemistry. Applications are invited from men and women for the above post… The person appointed will be expected to undertake normal teaching duties…

/Ibid./

Провівши аналіз цих прикладів можна побачити, що задля того, щоб уникнути родової дискримінації використовують іменники марковані родом – man or woman – або множину, при використанні якої рід іменника не має свого вираження.