Інформаційні моделі організації навчального процесу

27 Червня, 20132:45 pm

0


Інформаційні моделі організації навчального процесу

Україна, в даний період часу, рухається шляхом реформ у сфері освіти вищих навчальних закладів, відповідних Болонського процесу. У зв’язку з цим, з’являється необхідність автоматизації навчального процесу, впровадження Інтернет-технологій, а отже й розробка інформаційних моделей. Актуальним завданням є побудова інформаційної моделі, яка описує процес роботи викладачів зі студентами.

Робота викладачів зі студентами – необхідний і трудомісткий процес вільного вибору студентами дисциплін (Liberal Arts Education) та викладачів під час навчання.

За ступенем обов’язковості і послідовності засвоєння змісту освіти робочий навчальний план за напрямом підготовки (спеціальністю) повинен включати три групи дисциплін по всіх циклах:

а) група дисциплін, що вивчаються обов’язково і строго послідовно та ретельно в часі (включає в себе цикл загальноосвітніх предметів, і основні фахові дисципліни);

б) група дисциплін, що вивчаються обов’язково, але не послідовно (цикл професійно орієнтованих дисциплін). Ці предмети теж обов’язкові до вивчення, просто є можливість вибрати час їх вивчення;

в) дисципліни, які студент вивчає за своїм вибором (дисципліни вільного вибору. Курси з усіх факультетів університету надані для прослуховування. Природно, кількість кредитів на такі дисципліни невелика, так що отримати другу освіту, ніяк не пов’язане з основним, за чотири роки не вийде .

Дисципліни групи “б” і “в” створюють передумови для так званої нелінійної організації навчального процесу, що принципово відрізняється від нині діючої у вузах України. Група дисциплін “а” є базовою для визначення курсу (року навчання) студента, його навчального потоку і навчальної групи.

Основні операції, що їх у процесі Liberal Arts Education:

– Отримання навчального плану;

– Обробка навчального плану, залишення списку дисциплін, що читає на семестр;

– Передача списку дисциплін, що читає викладачам, отримання списку з вибраними дисциплінами і читають їх викладачами;

– Обробка отриманого списку з вибраними дисциплінами і читають їх викладачами, формування списку «Дисципліна – Викладач»;

– Передача списку «Дисципліна – Викладач» студентам, отримання списку з вибраними дисциплінами та викладачами;

– Обробка отриманого списку з вибраними дисциплінами та викладачами, формування списку «Дисципліна – Викладач-Студент»;

– Формування розкладу.

Проблеми, що виникають на шляху впровадження реформи:

– Відсутність досвіду роботи з процесом формування розкладу, передбаченим Болонської системою;

– Трудомісткий процес обробки проміжних списків;

– Коригування списків, займає тривалий період;

– Відсутність інформаційних систем, працюючих даним процесом. Шляхи вирішення проблем:

– Створення загальної інформаційної системи, яка буде виконувати: збір даних за допомогою локальних і глобальних мережевих ресурсів, а також за допомогою ручного введення, автоматизовану обробку даних, з подальшим збором коректувальною інформації, якщо така вимагається;

– Можливість розширення інформаційної системи.

Rational Rose – лідируюче засіб візуального моделювання – є простим і повністю інтегрованим рішенням для розробки програмного забезпечення, включаючи Інтернет-рішення. Rational Rose є стандартом де-факто серед інструментів проектування додатків.

Rational Rose, будучи об’єктно-орієнтованим інструментом моделювання, базується на UML (Universal Modeling Language)-універсальній мові моделювання, який був розроблений компанією Rational саме з метою створення найбільш оптимального та універсальної мови для опису як предметної області, так і конкретного завдання в програмуванні. Будь-яка задача програмується за допомогою певних діаграм.

Використовуючи уніфікована мова моделювання UML і середу моделювання Rational Rose, був розроблений проект автоматизації процесу вибору студентами дисциплін на семестр, складені діаграми і отримано код, згенерований середовищем Rational Rose.

Розроблена інформаційна модель дозволяє спростити рішення задачі роботи викладачів зі студентами, шляхом автоматизації найбільш трудомістких етапів навчального процесу у вищих навчальних закладах. На даному етапі отриманий фундамент для побудови реальної інформаційної моделі, яка знадобиться при подальшому виконанні освітньої реформи у вищих навчальних закладах.