Інформаційні технології в підготовці інженерів підприємств

15 Січня, 201412:02 pm

0


Інформаційні технології в підготовці інженерів підприємств

До теперішнього часу в предметній області технічного устаткування накопичено безліч інформації про конструкції агрегатів, машин, пристроїв; методиках проектування і розрахунку; режимах експлуатації; методах і технологічних прийомах технічного обслуговування, ремонту, монтажу.

Постійно до вітчизняного досвіду додаються нові відомості від зарубіжних фахівців. Це вимагає систематизації інформації при навчанні молодих фахівців, вироблення у них професійних знань і навичок, певного досвіду дій в стандартних і нестандартних виробничих ситуаціях.

Психологічне тестування студентів, що навчаються за технічною спеціальністю, виявило, що 79% опитаних є екстравертами, тобто особистостями з орієнтацією свідомості на зовнішній світ, на об’єкти, спілкування з людьми; при цьому 58 % орієнтовані на конкретну інформацію і факти, тобто на те, що бачать, чують, відчувають.

Розглядаючи підготовку фахівців у ВНЗ, слід особливо виділити інтерактивні лекції, що дозволяють за обмежений час максимально повно освоїти теоретичний матеріал, виробити певні думки в професійній сфері за рахунок активної взаємодії студентів з викладачем і один одним, на відміну від традиційного підходу до проведення лекційних занять, при якому студенту відводиться лише роль пасивного слухача.

Тому, для підвищення ефективності підготовки фахівців у галузі металургійного устаткування співробітниками кафедри « Механічне обладнання заводів чорної металургії » Донецького національного технічного університету було поставлено завдання розробки і впровадження в навчальний процес інтерактивного курсу, який дозволить розвинути у студентів необхідні професійні якості.

Сучасна структура в максимальному ступені дозволяє побудувати логічну послідовність запам’ятовування матеріалу: місце розташування, призначення, виконувана функція, пристрій, технічні характеристики. Надалі даний матеріал використовується для прикладного вивчення в зазначеному комплексі дисциплін. Відомості про досліджуваному об’єкті представляються у вигляді текстової інформації, схем, фотографій, відеороликів, таблиць.

Інформація про виробничий цех надає опис переліку продукції, що випускається; вантажопотоків у даному цеху; уявлення типових схем розташування обладнання; характеристик існуючих цехів різних металургійних підприємств; перегляд відеороликів, що демонструють роботу устаткування цеху або процес випуск продукції.

Принцип відкритості передбачає додавання матеріалів до досліджуваних тем, введення відомостей по нових дисциплінах підготовки інженерів – механіків. Причому в цей процес можуть бути залучені як викладачі інших вузів, представники металургійних підприємств та проектних організацій, так і самі студенти в рамках виконання науково-дослідної роботи. Це дозволить включити студентів у процес активного самостійного пізнання елементів досліджуваного предмета.

Відповідно до викладених принципами співробітниками ВНЗ розпочато розробку інтерактивного курсу, початковий етап використання якого був здійснений у період виробничої практики і показав високу зацікавленість і хороше розуміння студентами викладеного матеріалу. Обговорення наданих матеріалів студентом спільно з групою дозволило змінити як спосіб викладу матеріалу, так і методологію оцінки знань, реально наблизивши процес навчання до ідеальної моделі самостійного пізнання з можливістю контролю отримуваних знань.

Далі передбачається використання даного курсу для дистанційного навчання в рамках курсів підвищення кваліфікації інженерів – механіків металургійних підприємств і продовження роботи в напрямку додавання матеріалу, включення в процес навчання нових курсів і розширення учасників проекту шляхом спільної роботи з фахівцями споріднених кафедр інших ВНЗ.

Відомості про автора: Є.В. Ошоская, В.А. Сидоров, С.А. Бедарев