Інфразвук і ультразвук: джерела, характеристики, нормування, засоби і методи захисту

23 Січня, 20103:24 pm

0


Інфразвук і ультразвук: джерела, характеристики, нормування, засоби і методи захисту

Інфразвук—це наливання у повітрі, у рідкому або твердому середовищах з частотою менше 16 Гц.

Інфразвук людина не чує, однак відчуває; він справляє руйнівну дію на організм людини. Високий рівень інфразвуку викликає порушення функції вестибулярного апарату, зумовлюючи запаморочення, біль голови. Знижується увага, працездатність. Виникає почуття страху, загальна немічність. Існує думка, що інфразвук сильно впливає на психіку людей.

Всі механізми, які працюють при частотах обертання менше 20 об/с випромінюють інфразвук. При русі автомобіля зі швидкістю понад 100 км/год він є джерелом Інфразвуку, який утворюється за рахунок зриву повітряного потоку з його поверхні. У машинобудівній галузі інфразвук виникає при роботі вентиляторів, компресорів, двигунів внутрішнього згорання, дизельних двигунів.

Згідно з діючими нормативними документами рівні звукового тиску в октавних смугах з середньогеометричними частотами 2, 4,8,16, Гц повинен бути не більше 105 дБ, а для смуг з частотою 32 Гц — не більше 102 дБ.

Завдяки великій довжині інфразвук поширюється в атмосфері на великі відстані. Практично неможливо зупинити інфразвук за допомогою будівельних конструкцій на шляху його поширення.

Неефективні також засоби індивідуального захисту. Дієвим засобом захисту є зниження рівня інфразвуку в джерелі його випромінювання. Серед таких заходів можна виділити такі:

  • збільшення частот обертання валів до 20 і більше обертів на секунду;
  • підвищення жорсткості коливних конструкцій великих розмірів;
  • усунення низькочастотних вібрацій;
  • внесення конструктивних змін у будову джерел, що дозволяє перейти з області інфразвукових коливань в область звукових;
  • у цьому випадку зниження може бути досягнуте застосуванням звукоізоляції та звукопоглинання.

Ультразвук широко використовується в багатьох галузях промисловості. Джерелами ультразвуку є генератори, які працюють у діапазоні частот від 12 до 22 кГц для обробки рідких розплавів, очищення відливок, в апаратах для очищення газів.

У гальванічних цехах ультразвук виникає під час роботи очищувальних та знежирювальних ванн. Його вплив спостерігається на відстані 25-50 м від обладнання. При завантажуванні та розвантажуванні деталей має місце контактний вплив ультразвуку.
Ультразвукові генератори використовуються також при плазмовому та дифузійному зварюванні, різанні металів, при напилюванні металів.
Ультразвук високої інтенсивності виникає під час видалення забруднень, при хімічному травленні, обдуванні.струменем стисненого повітря при очищенні деталей та їх збиранні.

Під час промивання та знежирення деталей використовується ультразвук у діапазоні від 16 до 44 кГц інтенсивністю до (6-7)104 Вт/мг, а при контролі складальних з’єднань — у діапазоні частот понад 80 кГц.
Ультразвук викликає функціональні порушення нервової системи, головний біль, зміни кров’яного тиску та складу і властивостей крові, зумовлює втрату слухової чутливості, підвищену втомлюваність.

Ультразвук впливає на людину через повітря, а також через рідке й тверде середовище.Ультразвукові коливання поширюються у всіх згаданих вище середовищах з частотою понад 16000 Гц.

Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях при дії ультразвуку в 1/3 октавних середньогеометричних частотах не повинні перевищувати значень, наведених в табл.

Середньогеометричні частоти 1/3 октавних смуг, кГц 12.5 16.0 20.0 26,0 31.5-100,0

Рівні звукового тиску, дб 80 90 100 , 106 110.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.