Інновації як спосіб професійного розвитку дизайнера інтер’єрів

11 Квітня, 20161:43 pm

0


Інновації як спосіб професійного розвитку дизайнера інтер’єрів

Вітчизняні спеціалісти визначають професійну мобільність, як інтегративну якість особистості, яка доповнюється додатковим параметром, який характеризує діяльність особистості в професійному середовищі. Інтегративна якість особистості фахівця може бути представлено в двох взаємопов’язаних площинах – як особистості, і як характеристика діяльності в пізнавальному і професійному процесах.

Удосконалення професійної мобільності передбачає не тільки її досягнення в межах навчальної дисципліни, а й реалізацію інноваційних підходів протягом усієї професійної діяльності.

На цій підставі слід зазначити, що сучасні спеціалісти дизайнерського профілю не завжди встигають за розвитком технічного прогресу. Дана негативна тенденція започатковується ще з років навчання, коли дисципліни, які входять до програм підготовки студентів не завжди є в системі взаємозв’язку з інноваційними змінами.

Для особистості майбутнього дизайнера характерна професійно-смислова спрямованість, що характеризує домінуючі потреби, мотиви, інтереси, цінності і установки при реалізації професійних досягнень шляхом інновацій.

Сучасні дизайнери у своїй діяльності вимушені використовувати надбання передових технологій, щоб ефективно реалізовувати проекти. Наприклад, графічні дизайнери покладаються на різноманітні програми-редактори, а дизайнери інтер’єрів використовують дані з Інтернет магазинів, щоб підібрати правильні аксесуари та змоделювати зовнішній вигляд майбутньої кімнати. Чудовим прикладом такого магазину є: askona.ua/krovati.

На його сторінках можна знайти якісну графіку, яку можна адаптувати під потреби проекту та надати дані про розміри та ціну для створення проекту для замовника.

Використання інноваційних підходів в професійній діяльності передбачає відкритість, здатність передбачати і переоцінювати можливості, налаштовуватися на конкретні зміни, а саме вдосконалитися через підвищення професійної мобільності.

Завданням професійної мобільності з урахуванням інноваційного підходу є пізнання глобальних змін: розвиток особистості спеціаліста; формування наукового і практичного досвіду; орієнтація у виборі майбутнього шляху професійного розвитку; забезпечення інтелектуальних, трудових, організаційних знань, умінь і навичок.

Говорячи про потребу професійної мобільності дизайнерів автомобільного профілю, слід визначити, зокрема, що інноваційний розвиток навчального процесу підвищення кваліфікації, який визначається своєю динамічністю, яка базується на різних формах мислення, творчі здібності, професійно – орієнтованих можливості особистості.

Поруч з інноваційним підходом також розглядається система інноваційних методів – це нові методи спілкування з клієнтами, позиція ділового співробітництва з ними на всіх рівнях підготовки, залучення до вирішення проблем сучасності.

Літературні джерела:

Тетяна Петренко, Отіч Олена Миколаївна. Впровадження інноваційних технологій при вдосконаленні професійної мобільності викладачів загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – 313 с.