Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг

16 Січня, 201412:20 pm

0


Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг

Сучасна економіка характеризується посиленням і розвитком конкуренції у сфері послуг. У цих умовах ключовим фактором досягнення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва даного сектора народногосподарського комплексу країни є активне впровадження різного роду інновацій, а саме: нових видів послуг, технологій їх надання, форм і методів обслуговування споживачів і т.д.

Важливість такого рішення обумовлена не тільки забезпеченням позиціонування послуг за допомогою експлуатації статусу інноваційного підприємства, а й можливістю досягнення потенційного економічного та соціальної ефекту за рахунок реалізації об’єктивних науково-обґрунтованих вигод конкретних інноваційних розробок.

Різні аспекти взаємозв’язку і взаємозалежності рівня конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів і їх інноваційної активності стали предметом багатьох досліджень, зроблених в останні роки з причини трансформації сфери послуг.

Конкурентна стратегія – це концепція і підпорядкована їй система дії підприємства, спрямовані на досягнення нею кінцевих цілей.

Необхідність врахування періоду реалізації конкурентної стратегії пов’язана з тим, що, як і будь-який захід планового характеру, вона повинна відображати вирішення оперативних, тактичних і стратегічних завдань. У зв’язку з тим, що конкурентне середовище відрізняється динамічністю, тому вчені вважають, що стратегія може розроблятися на наступні періоди: на 1-3 місяці для вирішення оперативних завдань; на 3-6 місяців для вирішення тактичних завдань; на 6-12 місяців для вирішення стратегічних завдань. Розробка стратегії на період, що перевищує 12 місяців, є недоцільною, що обумовлюється складністю прогнозування дій конкурентів на такий тривалий термін і їх високою динамічністю.

У числі основних функцій такого роду стратегій можна назвати :

1) постановка поточних і перспективних цілей і завдань розвитку підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності;

2) виділення стратегічно значущих бізнес-одиниць і бізнес-проектів;

3) системний аналіз ринку, виходячи з цілей і завдань розвитку підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності;

4) обґрунтування ключових факторів успіху;

5) пошук нових способів забезпечення комфорту своїх клієнтів: покращення послуг чи проведення редизайну своїх офісів, більш детально про який можна дізнатися на цьому сайті: Киев дизайн интерьера.

Нарешті, формування ефективної стратегії підприємства сфери послуг з реалізації конкурентних переваг обумовлює необхідність дотримання таких принципів:

1) застосування наукового підходу до постановки цілей розвитку господарюючих суб’єктів з урахуванням ситуації, що склалася на ринку і прогнозів його розвитку;

2) комплексного обліку найбільш значущих чинників впливу невизначеною і динамічного зовнішнього середовища і тенденцій їх зміни;

3) індивідуалізації стратегій, шляхом посилення інноваційної активності;

4) реалізації виявлених / сформованих конкурентних, в тому числі інноваційного характеру, переваг господарюючого суб’єкта;

5) використання широкого спектру джерел інформації, забезпечують отримання адекватної і релевантної інформації;

6) прийняття / корекції стратегічних рішень в режимі реального часу;

7) пошуку нетривіальних, перспективних творчих та інноваційних рішень.

Резюмуючи, відзначимо, що розробка і впровадження інновацій у сфері послуг повинні розглядатися суб’єктами підприємництва не як самоціль, а як інструмент забезпечення конкурентоспроможності.

Відомості про автора: Є. Ю. Кузнєцова

Теги: