Інструктивно-технологічний характер системи професійної освіти

29 Лютого, 20162:37 am

0


Інструктивно-технологічний характер системи професійної освіти

При вивченні спеціальних предметів технічного спрямування з метою формування навчально-пізнавальної діяльності рекомендується виділяти матеріал, в якому велика увага приділяється розкриттю загальних принципів складання технологічних процесів, реалізації даних принципів при виконанні окремих видів робіт і операцій.

Матеріал подібного змісту носить інструктивно-технологічний характер, він сприяє формуванню системи знань про способи отримання, поповнення, оновлення знань; усвідомлення кожною операцією пізнавальних дій окремо і всієї системи дій в сукупності.

Розкриття специфіки технологічних процесів дозволяє визначити відмінні риси в системі інших професій, охарактеризувати основні елементи діяльності. Учні отримують уявлення про особливості професії, професійного мислення і його функціонування у професійній діяльності, про необхідність формування навчально-пізнавальної діяльності, у них виникають вольові зусилля, спрямовані на досягнення свідомо поставлених цілей.

Аналіз змісту спеціальних дисциплін дозволяє структурувати навчальний матеріал, виділивши в ньому наступні групи:

– техніко-конструктивний;

– рецептурно-нормативний матеріал;

– інструкційно-технологічний;

– матеріал, що розкриває питання техніки безпеки;

– матеріал, що розкриває питання економіки та організації виробництва.

Такий розподіл матеріалу на групи вносить чіткість в побудову змісту дисциплін.

Для формування системи знань з метою активізації логічних форм мислення рекомендується виділити навчальний матеріал, що вимагає встановлення учнями причинно-наслідкових залежностей, тем, в яких розкривається зміст окремих понять, складних і простих за своєю структурою, необхідних для формування комплексних понять. При вивченні подібного матеріалу поряд з розкриттям змісту поняття, в учнів виробляється вміння знаходити основні ознаки кожного з них, відбувається усвідомлення кожною операцією окремо, її місця, функцій і всієї системи дій в сукупності, спрямованої на вирішення завдань пізнання і т.д. Даний матеріал також сприяє формуванню знань про способи отримання знань.

Навчальні дисципліни містять великий за обсягом графічний матеріал (схематичні зображення пристрою механізмів, апаратів і машин, кінематичні схеми, схеми електричних ланцюгів, різні види креслень, ескізи, технічні малюнки і т. д.), який рекомендується виділяти для вироблення в учнів умінь аналізу, співвідношення приватного із загальним, узагальнення.

Описово-довідковий матеріал розглядається як такий, що сприяє формуванню умінь складання зведених схем, таблиць на їх основі проведення аналізу, порівняння, узагальнення, а також формуванню в учнів навичок роботи з довідковою літературою, формування знань про логічних формах мислення, необхідних висококваліфікованому молодших фахівця в процесі професійної діяльності. У змісті дисциплін рекомендується виділяти матеріал, що містить вказівки, рекомендації, коментарі, смислові таблиці, діаграми, що забезпечують самостійне розуміння і засвоєння змісту освіти.

Літературні джерела:

Якубов Сабір Халмурадовіч, Алішер Очілов, Шаріфа Ганиева. Формування навчально-пізнавальної діяльності учнів профколледжах. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – 379 с.