Інструменти посилення стійкості дохідної бази місцевих бюджетів

Березень 7th, 20153:35 am

0


Інструменти посилення стійкості дохідної бази місцевих бюджетів

У податковій системі на розвиток підприємницької діяльності приділяється велика увага, але разом з тим ще залишається багато невирішених проблем, які поступово вирішуються відповідно з лібералізацією економіки та її модернізацією.

Зниження податкового тягаря призводить до різкого зменшення державної частки у складі новостворюваної вартості, служить забезпеченню фінансової стабільності суб’єктів економіки, розширенню масштабів підприємницької діяльності в регіонах. Але незважаючи на це рівень податкового тягаря по регіонах і сферах економіки різняться між собою.

В умовах модернізації економіки країни при розвитку регіонів стає зрозумілим необхідність дослідження деяких питаннь розвитку регіональної економіки за допомогою податкового механізму.

Недостатнє використання можливостей економіки, збільшення безробіття та інші проблеми, пов’язані з розвитком регіонів вимагають обґрунтованого та інноваційного підходу.

Створення ефективного механізму податкової системи та забезпечення його ефективної роботи потребує постійного вдосконалення податкового механізму, податкової політики і кожного податку окремо. Сучасні дослідження свідчать про те, що сьогодні в системі місцевих податків та інших обов’язкових платежів є ряд не вирішених проблем.

Удосконалення місцевих податків і зборів вибирає не тільки види податків, але і надходження їх до місцевого бюджету. В даний час доходи, що надходять від місцевих податків складають більшу частину доходів місцевих бюджетів. Це пов’язано не тільки ефективним використанням можливостей впровадження місцевих бюджетів, а й практикою застосовуваної при регулюванні доходів місцевих бюджетів.

Виходячи з аналізу регулювання місцевих бюджетів, можна сказати, що до цих пір використовуються старі механізми, тобто найнадійніші види податків в першу чергу спрямовуються до державного бюджету і лише певний відсоток цих надходжень спрямовуються до місцевих бюджетів, коли потрібно покрити витрати місцевих бюджетів.

Потрібно обрати систему, яка забезпечить стійкість надходження бюджетних доходів, зникнення перебоїв у фінансуванні проведених заходів, а також підвищить ефективність дії механізму місцевих податків і зборів.

Ще одним способом посилення стійкості дохідної бази місцевих бюджетів є вдосконалення критеріїв розподілу джерел доходу між державним та місцевими бюджетами.

Розподіл між бюджетами джерел доходу повинно проходити на основі наступних критеріїв:

– ресурсні податки, податкова база яких нерівномірно розподілена в різних регіонах, а також централізовані податки, що підтримують економічну стабільність повинні бути повністю прикріплені до доходів національного бюджету;

– в даний час основні вимоги щодо розвитку підприємництва, підтримку малого бізнесу покладено на органи місцевого самоврядування. Це означає необхідність повного прикріплення до місцевого бюджету виплачуються підприємствами податку на прибуток юридичних осіб;

– одним із способів посилення дохідної бази місцевих бюджетів вважається перехід до системи об’єктивних критеріїв, які дають можливість реального диференціювання адміністративних регіонів залежно від рівня їх соціально-економічного розвитку.

Встановлені норми регулювання доходів можуть призвести до мінімального забезпечення бюджетними коштами адміністративних регіонів.

Оптимізація податкового механізму спрямованого на соціально-економічного розвитку, служить основою для підвищення ефективності проведених реформ. Крім цього, це створює можливість своєчасного і повного формування доходів місцевих регіональних бюджетів.

Літературні джерела:

О.Р. Мейлієв. Забезпечення фінансової стійкості регіонів допомогою податкового механізму. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. // Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 312 с.