Інструменти забезпечення успішної діяльності туристичної компанії

11 Березня, 201612:29 pm

0


Інструменти забезпечення успішної діяльності туристичної компанії

Однією з найважливіших завдань для підприємства, яке працює на ринку туристичних послуг, є збереження свого стійкого функціонування в умовах жорсткої конкуренції і високої динамічності ринку. Для цього необхідно, щоб підприємство вміло маневрувати на основі оцінки своїх можливостей і ефективно використовувати сучасні технології та нові стратегічні підходи.

Чудовим прикладом використання інновацій у туристичній сфері є надання послуг дистанційно, тобто консультування потенційних клієнтів, продаж авіабилетів та бронювання готелів через мережу Інтернет.

Успішна робота в кожній організації залежить від багатьох факторів, одним з ключових є фактор вибору управлінського колективу здатного найбільш ефективно і раціонально втілювати в життя ідеї, на яких будується розвиток організації.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, перед туристичними організаціями, постає питання про створення системи комплексної оцінки потенціалу управлінського колективу.

Управлінський колектив – це команда менеджерів, що володіють певними знаннями, вміннями і навичками управлінської роботи, об’єднаних спільною метою і спрямованих на досягнення результату.

Комплексна оцінка – єдина система показників, що дозволяє оцінити рівень відповідності наявних ресурсів з виконанням поставленого завдання.

Потенціал управлінського колективу – можливість і здатність менеджерів застосовувати свої знання, вміння та навички, для досягнення бажаного результату.

Комплексна оцінка потенціалу управлінського колективу – єдина система показників, що дозволяє оцінити рівень відповідності наявних можливостей і здібностей у менеджерів комплексно застосовувати свої знання, вміння та навички для досягнення поставленої мети.

У світовій практиці застосовують такі методи проведення оцінки:

– Комп’ютерне тестування (набори адаптованих тестів).
– Спеціальні тести, спрямовані на виявлення особливостей особистості: рівень працездатності, тип прийняття рішень. Перелік тестів визначається, виходячи з потреб і специфіки організації.
– Ділові завдання, рольові ігри для моделювання поведінки людини в професійно значущих ситуаціях.
– Оценка роботи в команді та лідерські якості.
– Структурована інтерв’ю з консультантами – психологами.

Розробка проекту по комплексній оцінці потенціалу управлінського колективу, є умовою створення системи управління. Комплексна оцінка потенціалу управлінського колективу повинна розглядатися, як об’єкт управління, який має свій суб’єкт.

Оцінка і вимір потенціалу управлінського колективу, є умовою процесу управління розвитком і використанням потенціалу управлінського колективу.

Тому сьогодні актуальним є розробка методик і підходів до комплексної оцінки потенціалу управлінського колективу.

Літературні джерела:

Погребак Ю. В., Онікієнко Е. В. Комплексна оцінка потенціалу управлінського колективу. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – 26-28 березня. СНУ, 2008.