Як сучасні технології впливають на відпочинок туристів

25 Грудня, 20153:59 pm

0


Як сучасні технології впливають на відпочинок туристів

Туристична індустрія грає важливу роль для розвитку країн, багатих на природні ресурси та цікаві туристичні місця. Наша країна не є винятком і має хороший потенціал для розвитку цієї галузі, але на національному рівні не було досягнуто достатніх успіхів, особливо в умовах важкої міжнародної конкуренції.

В умовах зростаючої інтеграції фінансових ринків конкуренція набуває особливо гострих форм. Щоб утримати та посилити конкурентні позиції туристичних підприємств на ринку, виникає необхідність розробки і впровадження інноваційних туристичних послуг. Необхідно відзначити, що окремим питанням впливу інформаційної економіки на розвиток туристичної діяльності та надання послуг у цій сфері присвячені наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.

Вітчизняні туристичні пропозиції є привабливими лише для малої долі вітчизняних туристів і дуже рідко приваблюють зарубіжних клієнтів. Цю ситуацію змогли змінити лише туристичні підприємства, які пішли шляхом інноваційного розвитку.

У складних реаліях глобального кризи суттєво активізувалися процеси впровадження інформаційних технологій, що сприяють росту національних економік і всього світового господарства. Дослідження вплив такого фактора як інформаційні технології вимагає особливої ​​уваги, оскільки науково-технічна революція, що породила нову інформаційну економіку, зумовила трансформацію структур практично всіх сфер суспільства і галузей національного господарства.

Дані тенденції світового розвитку роблять свій вплив і на туризм, який є однією з провідних і високоприбуткових галузей світової економіки, яка характеризується високими темпами зростання.

Туристичні підприємства використовують мережу Інтернет для:

– розміщення інформації про свої послуги та особливі пропозиції;

– для підвищення інтерактивності туристичної послуги та надання локальних послуг: наприклад, за допомогою спеціального коду турист може дізнатися про видатні місця у місті через Інтернет або знайти найближчий пункт, де можна отримати прокат лыж або іншого спорядження;

– підтримання зв’язків з клієнтами та стимулювання збуту.

Туризм є інформаційно-залежною індустрією, масштаби якої пов’язані із зростанням цифрової інфраструктури. Однак слабодослідженим є питання кількісної взаємозв’язку факторів, що характеризують розвиток інформаційної економіки і показників, що описують розвиток туризму.

На основі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що сучасні умови діяльності туристичних підприємств під впливом стрімкого розвитку інформаційних технологій знову змінилися. В основному специфіка цих змін вплине на діяльність туристичних агентств, так як в майбутньому основою для контактів з клієнтом стане інформаційний простір, а відділення отримають другорядну роль.

Зазначене призведе до зменшення кількості відділень, скорочення персоналу, зміни набору необхідних компетенцій, що, на думку вітчизняних експертів, необхідно вже сьогодні враховувати при формуванні стратегій розвитку туристичних компаній.

Літературні джерела:

1) Миколаєва Є.Г., Носкова В.В.. Аналіз впливу параметрів цифровий інфраструктури товариства на динаміку туристський потік

2) Романюк А.С., Кузнєцова Л.В., Вплив інформаційних технологій на діяльність сучасних банків. // Розвиток національної економіки: теорія і практика, м. Івано-Франківськ.– Тернопіль: Крок, – 2015.- Ч.2. – 446 с.