Класифікація приміщень за ступенем поразки електричним струмом. Вимоги до електротехнічного персоналу

17 Лютого, 201012:05 am

0


Класифікація приміщень за ступенем поразки електричним струмом. Вимоги до електротехнічного персоналу

Класифікація приміщень за ступенем поразки електричним струмом. Вимоги до електротехнічного персоналу

За характером середовища розрізняють такі виробничі приміщення:

  • — нормальні — сухі приміщення, а яких відсутні ознаки жарких та запилених приміщень та приміщень з хімічно активний середовищем;
  • — сухі — відносна вологість повітря не вище 60 %;
  • — вологі — відносна вологість повітря 60-75 %;
  • — сирі—відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 75 % але не досягає 100 %;
  • — особливо сирі— відносна вологість близько 90% стіни, стеля, предмети вкриті вологою;
  • — жаркі — температура повітря протягом тривалого часу перевищує +30 С;
  • — запилені — наявний у приміщенні пил, який виділяється, осідає на дротах та проникає всередину машин, апаратів; приміщення можуть бути із струмопровідним або з неструмопровідним пилом;
  • — з хімічно активним середовищем — у приміщенні постійно або протягом тривалого часу міститься пара або відкладаються відкладення, які руйнівно діють на ізоляцію та струмопровідні частини обладнання.

Головною засадою організації безпечної експлуатації електроустановок є забезпечення обслуговування їх висококваліфікованим персоналом. Існує п’ять груп з електробезпеки персоналу, Який обслуговує електроприлади.

І група. Група присвоюється особам, які не мають спеціальної електротехнічної підготовки, але мають елементарну уяву про небезпеку ураження електричним струмом і про заходи електробезпеки при роботі на обслуговуваній дільниці, електроустановці. Для І групи стаж роботи в електроприладах не нормується.

ІІ група. Особи цієї групи повинні мати елементарне технічне знайомство з електроприладами, чітко уявляти небезпеку ураження електрострумом, наближення до струмоведучих частин, знати основні заходи безпеки при роботі на електроприладах, вміти надавати першу допомогу.

ІІІ група. Особи, що належать до цієї групи, повинні: знати будову електричних установок та вміти їх обслуговувати; мати уяву про небезпеку під час обслуговування електричних установок; знати загальні правила техніки безпеки, правила допуску до роботи в електричних установках напругою до 1000 В, спеціальні правила техніки безпеки з тих видів робіт, які входять у коло обов’язків даної особи; уміти здійснювати нагляд за тими, хто працює з електроприладами та надавати першу допомогу.

IV група. Особи цієї групи повинні: мати знання з електротехніки в обсязі спеціалізованого профтехучилища; мати повну уяву про небезпеку під час роботи на електроприладах; знати повністю ПТЕ та ПТБ; знати установку настільки, щоб вільно орієнтуватись у тому, які саме елементи повинні бути вимкненими для безпечного виконання робіт; перевіряти виконання необхідних заходів з техніки безпеки; вміти організовувати безпечне виконання робіт та здійснювати нагляд за ними в електричних установках напругою до 1000 В; знати схеми та обладнання своєї дільниці; вміти Навчати персонал інших груп правилам техніки безпеки; вміти надавати першу допомогу потерпілому.

V група. Особи цієї групи повинні: знати всі схеми та обладнання своєї дільниці; знати ПТЕ та ПТБ у загальній та в спеціальній частинах; знати, чим викликана та чи інша вимога правил; вміти організовувати безпечне виконання робіт та здійснювати нагляд в електричних установках будь-якої напруги; навчати персонал інших груп правилам техніки безпеки; вміти надавати першу допомогу.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.