Яку інформацію дає код галузевих нормативних актів з охорони праці?

10 Лютого, 20102:12 pm

0


Яку інформацію дає код галузевих нормативних актів з охорони праці?

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) — це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими.

Галузеві принципи підкреслюють особливості конкретної галузі права і нарівні з предметом і методом сприяють індивідуалізації галузі як самостійної в загальній системі права».

Принципи галузей — це раз і назавжди визначена аксіома; вони, як і норми права, можуть змінюватися, зокрема зі зміною суспільних відносин, на базі яких виникає галузь права.

Так, процеси реформування політичної, економічної, соціальної та інших сфер життя суспільства не могли не відбитися на змісті галузевих принципів.

Поява ринку праці й капіталу, наприклад, сприяла становленню ряду нових принципів галузі трудового права.
Державний, галузевий нормативний акт про охорону праці—це ДНАОП, дія якого поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що відносяться до певної галузі.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.