Комбіновані тексти – буклет, проспект, брошура

23 Січня, 20129:37 pm

0


Комбіновані тексти – буклет, проспект, брошура

Буклет, проспект, брошура

Ці типи комбінованих текстів можуть розглядатися як власне PR-тексти і як рекламні, або ж такі, що поєднують у собі і ті, й ті ознаки.

Буклет – друкарське видання на аркуші формату А4 з по-дальшим подвійним фальцюванням (6 шпальт). У рекламознавстві буклет – невеликий рекламний матеріал, частіше багатоколірний, недороге, економічне видання з великим тиражем. Традиційно містить інформацію, подану двома способами:

• кожна сторінка оформлена і читається окремо від інших (іншими словами, кожна сторінка має свою рубрику),
• зміст буклету – один цілісний текст.

Основне завдання буклету: дати уявлення про компанію, її спеціалізацію, позицію на ринку, перелік послуг, керівництво і колектив компанії. Форма і зміст буклетів змінюються, проте всі вони відповідають певним загальним вимогам: текст і оформлення повинні сформувати в читача сприятливу думку про компанію.

Структура буклету з різними рубриками на шпальтах (інформація подана першим способом): на першій сторінці – назва організації, логотип; на останній сторінці обкладинки – реквізити фірми, слоган. Буклет відкривається байлайнером, підписаним керівною особою. Відтак – набір факт-листів: структура організації, характеристика діяльності її основних підрозділів. Можлива інформація про клієнтів. Якщо організація має міжнародну вагу, всі тексти повинні мати паралельний англійський переклад. Буклети з культурно-духовної сфери мають свою специфіку (цитата фахівця, іконічні матеріали у вигляді репродукцій тощо).

У політичних комунікаціях буклет розповсюджується при обходах виборців по квартирах або роздається на масових заходах. У преамбулі (ліва колонка, під фотографією кандидата) – текст “від першої особи”, огляд результатів діяльності кандидата по розділах (економіка, соціальна політика, охорона здоров’я, освіта, працевлаштування, покращення житлових умов, пільги і компенсації, підтримка молоді, наука і культура та ін.).

Проспект – це зброшуроване багатосторінкове друкарське видання, характерне великою кількістю кольорових фотографій, схем, таблиць, яке має престижний характер і часто випускається до ювілейних подій в житті базового суб’єкта PR. Проспект відрізняється від буклета об’ємом інформації і розміром.

Існує кілька видів проспекту. Найпоширеніші – проспект-путівник, проспект-візитка, проспект-довідник. Особливої уваги заслуговує проспект-візитка, який представляє постійно діючу структуру – фірму, спонсорську організацію, торговий будинок, державну установу та ін. У ньому повинна обов’язково міститися унікальна інформація (особливість даної структури, відмінність від інших структур, досягнення у минулому, перспективи тощо).

Під брошурою мається на увазі друкарське видання, яке відрізняється від буклету і проспекту великим об’ємом і якістю інформації, а також способом кріплення листів. Як правило, у брошурі не більше 48 сторінок, об’єднаних м’якою обкладинкою.

Найрепрезентативніший приклад брошури – це річний звіт (annual report). Це комбінований PR-текст, призначений для зовнішньої і внутрішньої громадськості (містить основну інформацію стосовно діяльності суб’єкта економічних комунікацій за календарний рік). До речі, у практиці ПР-комунікацій Італії використовуються річні звіти також інституційних суб’єктів публічної сфери (наприклад, великих комун – органів місцевого самоврядування).

У світовій практиці піару річний звіт – один з найважливіших PR-текстів, активно вживаних у практиці зовнішніх і внутрішніх комунікацій. Це своєрідна візитна картка організації. Мета – надати фінансову інформацію зацікавленим особам, водночас відповідаючи основним вимогам закону. У Франції, наприклад, публікація річного звіту для “societes anonyms” (“анонімних общин”, або ЗАТ), згідно із законом, обов’язкова. Такі товариства подають звіт, фінансові звітні документи для акціонерів, журналістів, що спеціалізуються на фінансах, фінансових аналітиків, банкірів і біржових співробітників. Річний звіт може бути представлений як 50–100-сторінкове видання (найчастіше – формату А4).

Річний звіт несе двояку функцію: він подає результати діяльності організації за певний період і одночасно є корпоративним посланням громадськості. Проте власне фінансовими показниками, які, поза сумнівом, цікаві для акціонерів, журналістів і експертів, справа не обмежується. Для того, щоби справді бути ефективним PR-інструментом і вирішувати корпоративні завдання, цей документ зобов’язаний привертати до себе увагу читача і відображати корпоративний дух організації (т.зв. стратегічна інформація про організацію, “історії успіху”, плани компанії на майбутнє і відповіді на найактуальніші питання аудиторії).

Зазвичай фінансові звіти персонал зустрічає з цікавістю. Знайомляться з ними приблизно три чверті працівників. Звіт для зовнішньої громадськості традиційно складається з двох основних частин: перша частина – презентаційна (містить байлайнер, факт-листи про профіль організації, перспективи діяльності); друга частина більш документальна, “технічна” (тут подається цифрова інформація). Річний звіт може також містити інформацію про участь компанії в соціальних програмах, про питання управління, про контингент співробітників.

Брошура використовується і в політичних комунікаціях. Дуже часто у вигляді брошури видається програма кандидата в депутати. Приблизна структура такої брошури: на обкладинці – короткий зміст програми, кольорова фотографія; далі – гарантійний лист кандидата своїм виборцям, передвиборна програма. Завершується висновками і короткою біографією політика.

http://www.dargez-shop.ru/catalog/podushki/iz-shersti/подушка из животной шерсти