Комбіновані тексти – прес-кит

23 Січня, 201211:06 pm

0


Комбіновані тексти – прес-кит

Створення комбінованого тексту зумовлено тією ситуацією, коли інформація про подію, ситуацію або особу неможливо довести до цільової громадськості в рамках простого первинного тексту або коли введення інформації за допомогою такого тексту не буде ефективним.

До комбінованих PR-текстів ми відносимо прес-кит, буклет, брошуру (зокрема, річний звіт як її різновид), ньюслеттер, листівку. Особливість комбінованих текстів: по-перше, вони функціонують у різних сферах публічних комунікацій і, природно, мають різні групи цільової громадськості; по-друге, можуть містити в собі тексти інших суміжних комунікацій (тексти журналістські і рекламні), а також іконічні матеріали.

Прес-кит

У літературі стосовно цього жанру існує кілька, на перший погляд, “близьких термінів”: прес-кит, медіа-кит, інформаційний пакет, медіа-карта. Перш за все розмежуємо ці поняття. Медіа-кит – довідковий комплекс, підбірка рекламних матеріалів періодичного видання або мовної станції, що складається з рекламного проспекту, тарифних карток, статистичних даних та ін., які можуть зацікавити потенційного замовника.

Медіа-картою називають набір довідкових матеріалів, необхідних при визначенні каналів розсилки PR-інформації у вигляді визначених, заданих певною новинною подією жанрових різновидів PR-тексту. Це база даних ЗМІ, вона складається для базового суб’єкта PR й активно використовується при медіа-плануванні.

В практиці російського піару прес-кит часто називають інформаційним пакетом. А західні дослідники, у свою чергу, під інформаційним пакетом мають на увазі набір інформаційних матеріалів для клієнтів, постачальників та інших груп громадськості, не пов’язаних з журналістикою, пресою.

І, нарешті, прес-кит – це пакет документів, який повинен давати максимум інформації у письмовій формі, щоб полегшити журналістам процес написання майбутніх матеріалів, а також “організувати” зацікавленість засобів ЗМІ у новинній події. Це набір важливих для преси різножанрових простих первинних текстів, а також іконічних матеріалів, які з’єднані одним новинним мотивом і дають максимально повну інформацію про конкретну новинну подію. У прес-киті можуть бути представлені також рекламні і журналістські тексти.

Структура. Західні практики радять починати прес-кит коротким релізом, подаючи новинну подію. Американський PR рекомендує відкривати прес-кит максимум односторінковим прес-релізом (його називають у такому разі lead story), що містить “конкретну”, чітку новину. За прес-релізом ідуть бекґраундер, факт-лист, фотографія; рідше – лист запитань-відповідей, біографія, рекламні проспекти, прес-ревю (підбірка публікацій у пресі, пов’язаних з новинною подією або базовим суб’єктом PR. Обов’язкові компоненти: прес-реліз (основний інформаційний документ) і бекґраундер (текст супроводжувального характеру). Усі іконічні матеріали повинні мати вказівку на джерело. Фотографії, що подаються окремо, обов’язково повинні мати на зворотному боці підпис.

Прес-кит зазвичай – це стандартна (А4) папка або тека з двома відділеннями (або конверт, що висилається поштою тим журналістам, які не взяли участі в події). Рекомендується на титулі (обкладинці кита) зобразити логотип організації. У теку прес-кита можна вкласти також чисті аркуші для заміток, якщо він розповсюджується до або під час новинної події. Якщо прес-кит готується до спеціального заходу, що має свій розклад, то документ з програмою заходу також вкладається в теку прес-кита.

Інформація в прес-киті строго ієрархізована. У правому відділенні кита рекомендується розміщувати всю найважливішу текстову інформацію (власне PR-тексти), у лівому – додатки, матеріали довідкового, рекламного характеру (рекламні, журналістські тексти). Слід подумати, які тексти повинні бути подані як додаток. Варто робити різний набір матеріалів прес-кита для різних органів ЗМІ, іншими словами, давати вибрану інформацію відповідно до інформаційних запитів цільової громадськості.

Прес-кит може вміщувати до 15 сторінок різних документів – жанрових різновидів PR-тексту, розташованих відповідно до інформаційної значущості і, бажано, пронумерованих. Окремі компоненти (більше однієї сторінки) скріпляють, що допомагає журналісту орієнтуватися в інформації, якщо він працює не з одним прес-китом.

Прес-кит, особливо якщо він містить більше 3-х текстових компонентів, повинен починатися зі змісту на окремому аркуші (у практиці українського піару ця вимога рідко дотримується). Можна також подати різні компоненти на аркушах різного тонування – це сприяє оперативному відбору інформації. Матеріалом прес-кита може бути й візитка.

Прес-кит у політичному, зокрема передвиборному PR, може вміщувати прес-реліз, заяву (текст виступу кандидата), біографію (конспект і оповідання), відомості про штаб виборчої кампанії, матеріали виборчої кампанії, характеристику виборного округу (короткий виклад політичної, демографічної й історичної інформації про округ), фотографії та інші іконічні матеріали.

Прес-кит розповсюджується до або під час заходу. Його також можна розіслати усім запрошеним журналістам. У практиці зарубіжних PR-зв’язків (США, Франція, Велика Британія) частіше використовується електронна пошта.