Комплексне реформування енергетичних компаній на основі інновацій

26 Вересня, 20157:36 am

0


Комплексне реформування енергетичних компаній на основі інновацій

Передові науковці звертають увагу на те, що перехід України до повноцінних ринкових відносин зумовлює необхідність впровадження нових методів управління національною економікою.

В таких умовах особливого підходу вимагає паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), оскільки механізм управління ПЕК, який все ще використовується на сучасному етапі, не сприяє підвищенню енергетичної та економічної безпеки держави.

Сучасні умови роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу це зумовлює необхідність комплексного реформування енерго-підприємств.

Якісно нові перетворення у сфері енергетики дозволять ефективно використовувати дорогі імпортні паливно-енергетичні ресурси, а отже, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних виробників, обумовити позитивні зрушення у соціальній та побутовій сфері.

Актуальність пошуку відповідей на порушені вище запитаня зумовлює підвищену увагу до них з боку авторитетних вітчизняних і зарубіжних вчених.

Пам’ятаючи, що питання реформування підприємств ПЕК на сучасному етапі залишаються відкритими, вітчизняні вчені на основі аналізу та узагальнення існуючих методів і підходів запропонувати механізм управління розвитком підприємств ПЕК, намагаються визначити напрямки їх реформування.

Сучасні технології можуть бути використані у ремонті на розширенні доступної інфраструктури. Саме ці дії стоять на порядку денному багатьох підприємств, тому вони вивчають, які технології можна використати, щоб швидко прокласти трубопроводи або іншу промислову інфраструктурою. Експерти радять звернути увагу на центратори труб, більш детально про які можна прочитати в мережі або знайти тут.

Отже, комплексне реформування енергетичних підприємств на основі інновацій є основоположним чинником подальшого розвитку економіки. Обумовлено це тим, що за останні роки в Україні сфера ЖКГ опинилася на межі катастрофи, а реформи її так і не торкнулися. Тому серцевиною реалізації стратегії інноваційного прориву є відродження і трансформація. комплексу країни, який в найбільшій мірі постраждав за роки ринкових реформ.

Таким чином, першочерговим завданням реформування ПЕК є створення комплексної системи управління інноваційним розвитком ПЕК на мікро- і макро-рівні.

Особливості використання поновлюваних джерел енергії та перспективи їх розвитку в українській енергетиці передбачені національною енергетичною стратегією, а науковцями узагальнені види нововведень у сфері ПЕК та проаналізовано результати впровадження альтернативних джерел енергії.

Таким чином, перехід на альтернативні джерела енергії особливо важливий в умовах постійно зростаючих цін на імпортні енергоносії. Отже, інноваційний шлях розвитку підприємств ПЕК забезпечить підвищення енергетичної та економічної безпеки цілої країни.

Літературні джерела:

Микитенко О.П., Курносова О.А. Напрями реформування підприємств паливно-енергетичного комплексу. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – СНУ, 26-28 березня, 2008.