Конференц-сервіс як частина комплексу послуг для ділового туриста

17 Листопада, 20153:47 am

0


Конференц-сервіс як частина комплексу послуг для ділового туриста

Туристична сфера нашої країни поступово розвивається, що збільшує попит на якісні готельно-ресторанні послуги. Можна зазначити, що діловий туризм є одним з найдинамічніших туристичних напрямків у наш час, тому готелі мають під лаштуватися під потреби ділових туристів, які звикли платити за комфорт.

Cталий розвиток готельно-ресторанного закладу в сучасних умовах можливий при постійному вдосконаленні процесів надання послуг, розробці інноваційних підходів до управління закладом та впровадженні ноу-хау, активному використанні інформаційних технологій, що передбачає покращення системи управління знаннями.

Тому розвиток напрямку інтелектуального капіталу має стратегічно важливе значення для стійкості закладу і може характеризуватися показниками, що характеризують розширення інформаційної бази підприємства, підвищення ефективності інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту.

У напрямку фінансово-ресурсної стійкості підприємства визначається його потенціал і можливості виконувати свої внутрішні і зовнішні зобов’язання, конкурентоспроможність і ефективність процесу надання послуг та проведення заходів.

Маркетинговий напрямок діяльності підприємства також має стратегічно-важливе значення для сталого розвитку у готельно-ресторанному бізнесу. Він здійснюється через сталий розвиток клієнтської бази та пов’язаний з отриманням і утриманням клієнтів підприємства, збільшенням продажів послуг.

Прибавити нових клієнтів можна за допомогою нових якісних послуг. Якщо мова йде про діловий туризм, то досить актуальною послугою є надання елітного місця для конференцій та корпоративних заходів, наряду з цілим рядом послуг, які можуть знадобитися в ході проведення ділового заходу.

Утримання клієнтів, зростання кількості повторних продажів можливо при збільшенні задоволеності споживачів послуг. Показниками лояльності клієнтів можуть бути коефіцієнти кількості клієнтів, їх лояльності і задоволеності послугами.

Залученню нових клієнтів і збільшення продажів сприяє наявність у підприємства бренду, який, крім того, є дуже дорогим нематеріальним активом. Тому передбачається використовувати показники вартості бренду та прихильності клієнта до бренду.

Показники частки ринку, середнього обороту на клієнта і середнього часу, витраченого на взаємини з клієнтом дадуть можливість оцінити динаміку обсягів продажів, політику використання існуючої та отримання додаткової частки ринку.

Забезпечення сталого розвитку технологічного напрямку діяльності підприємства пов’язане зі створенням на підприємстві системи контролю якості та інноваційного розвитку стратегічно важливих процесів, при чому для кожного підприємства і кожного конкретного виробництва виділяються свої стратегічно важливі процеси, які обумовлюють сталий розвиток всього підприємства.

Державний та міжнародні стандарти встановлюють вимоги до системи управління якістю, що дозволяє ефективно розвивати менеджмент якості, сприяє виконанню основної стратегічної задачі – сталого розвитку підприємства.

Літературні джерела:

Демидова І.А. Показники сталого розвитку машинобудівного підприємства. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”, 25-27 березня. – СНУ, 2009.