Контакт у педагогічному спілкуванні

7 Травня, 201112:47 pm

0


Контакт у педагогічному спілкуванні

Контакт у педагогічному спілкуванні

Контакт – особливий стан взаєморозуміння, співпереживання і готовності до взаємодії. В педагогічному діалозі найлегше досягти контакту.

Контакт у педагогічній взаємодії прямо залежить від рольової позиції у спілкуванні.

Рольова позиція в спілкуванні – стійка, усвідомлена сукупність ставлень вчителя до своїх співрозмовників.

Ерік Берн описав рольові позиції в спілкуванні. За Еріком Берном кожна людина обирає з 3 рольових позицій : батько (зверхня позиція), дорослий (паритетна позиція), дитина (залежна позиція).

Батько вчить, спрямовує, оцінює, засуджує, схильний до нотацій, все знає, все розуміє, не має сумнівів, за все відповідає, від усіх вимагає, схильний до надмірної опіки.

Позиція Батька у спілкуванні – система реалізації певних ставлень особистості до співрозмовника, в якій демонструються незалежність, впевненість, навіть агресивність, бажання взяти всю відповідальність на себе.

Дитина нестримана, емоційна, протестуюча, творча, нелогічна, вільна від догм, імпульсивна, наївна, залежна.

Позиція Дитини у спілкуванні – система реалізації певних ставлень особистості до співрозмовника, в якій демонструються залежність, підпорядкованість, невпевненість, небажання брати відповідальність на себе.

Дорослий тверезо міркує, ретельно зважує, логічно аналізує, вільний від забобонів, догм, стереотипів, не піддається настроям, коректний, стриманий.

Позиція Дорослого у спілкуванні – система реалізації певних ставлень особистості до співрозмовника, в якій демонструються коректність і стриманість, уміння зважати на ситуацію, розуміти інтереси інших і розподіляти відповідальність між усіма.

Є ситуації в яких доцільні різні позиції.

Стиль педагогічного спілкування – усталена система способів і прийомів спілкування, які переважно використовує вчитель у взаємодії з учнями, колегами, батьками учнів.

У стилі спілкування проявляються особистісні якості вчителя : загально людська культура, професійна культура, особливості характеру і темпераменту, інтелект.

Стилі :

–          авторитарний – стиль диктату;

–          ліберальний – брак стійкої педагогічної позиції; невтручання, незацікавленість, формальне розв’язання проблем, невисокі вимоги;

–          демократичний стиль – повага до особистості кожного, довіра, орієнтація на самоорганізацію, саморегулювання, взаєморозуміння, партнерські стосунки.