Контроль та оцінка у процесі програмованого навчання

7 Травня, 201410:12 am

0


Контроль та оцінка у процесі програмованого навчання

Контроль і оцінка знань учнів при програмованому навчанні безпосередньо включаються в навчальний  процес і становлять його  неодмінну складову частину. Виступаючи в формі зворотного зв’язку, перевірка і контроль у цьому разі мають оперативний, систематичний характер.

При програмованому навчанні матеріал подається послідовно невеликими порціями, дозами. Сприймання і засвоювання кожної такої дози супроводиться контролем і відповідно оцінюється.

Недостатнє засвоєння дози навчального матеріалу не дає можливості йти далі, опановувати наступний матеріал. Отже, вирішальну роль у контролі й оцінці знань учнів у процесі програмованого навчання відіграє програмований підручник і навчаюча машина.

Програмований підручник, який поділено на окремі бесіди, кожна з яких розрахована на 1-2 академічні години, подає дидактичний матеріал так, що, прочитавши 1-2 сторінки, учень обов’язково повинен розв’язати приклад-задачу або відповісти на запитання, які контролюють засвоєння чергової дози інформації.

Протягом кожної бесіди учень дістає певну кількість завдань (5-8), залежно від їх складності. Якщо результати самостійного розв’язання завдання правильні, то робота учня оцінюється відповідним балом; у разі неправильного розв’язання йому пропонується ознайомитися з відповідними джерелами, засвоїти їх, після чого знову приступити до розв’язання завдання.

Отже, в процесі самостійної роботи з програмованим підручником здійснюється зворотний зв’язок між учнем і джерелом інформації – підручником. Відповідаючи на запитання, учень у ряді випадків спирається на раніш засвоєні знання, уміння.

Важливим фактором такого контролю засвоєння знань є й те, що встановлюється оперативний зворотний зв’язок між учнем і вчителем.

Для цього учень наприкінці кожного заняття виконує письмове контрольне завдання, в якому дає відповідь на одне або кілька запитань і розв’язує одну-три задачі.

Це завдання вчитель оцінює за п’ятибальною системою, Кожну припущену помилку він аналізує й пояснює, як слід надалі уникати її. Перш ніж перейти до нового завдання, учень повинен виправити помилки, припущені в даному завданні.

Для повторення навчального матеріалу з кожного розділу за програмованим підручником проводять заключну бесіду, що сприяє закріпленню знань учнів. Повторення будується так, що учень спочатку дає відповідь на поставлене запитання, а потім за підручником перевіряє її правильність. Таке повторення супроводиться рядом узагальнень, додатковим матеріалом, прикладами, що допомагають глибоко засвоїти матеріал.

Сучасна техніка машина – не тільки засіб навчання, а й оперативне знаряддя перевірки, контролю і оцінки знань учня. Після кожної дози співбесіди з учнем техніка дає оцінку засвоєння навчального матеріалу. Здійснюючи контроль і оцінку знань учня, машина визначає, що саме він не засвоїв, чого не зрозумів.

Оперативна перевірка і оцінка знань у процесі програмованого навчання забезпечує ефективність навчального процесу, економне використання часу, активізує пізнавальну діяльність учнів, є важливим фактором ґрунтовного засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто