Культурологічний аспект у вивченні іноземної мови

19 Квітня, 20132:17 pm

0


Культурологічний аспект у вивченні іноземної мови

Головною відмінною особливістю спілкування, в тому числі іншомовного, є обов’язкове розуміння співрозмовниками один одного.

Відсутність правильного сприйняття, оцінки та взаєморозуміння позбавляє процес спілкування будь-якого сенсу. Між представниками однієї культури розуміння досягається, як правило, набагато швидше, так як їх об’єднують загальні уявлення, відносини і цінності, що переважають в їх рідній культурі, їм властива загальна модель поведінки, яка типова для них в тій чи іншій ситуації. У той час як представникам різних культур досягти взаєморозуміння в процесі спілкування не завжди вдається. В основі нерозуміння може бути як недостатнє знання мови, так і розбіжність норм і цінностей, які панують в їх культурах.

Сьогодні, коли все більше людей беруть участь у міжнародних заходах різного характеру – від участі у конференціях і форумах, проектах, обмінах студентами до туристичних поїздок, тому необхідність формування основ міжкультурної комунікації стає вимогою часу. Для ефективної участі в діалозі культур необхідно знати особливості іншомовної культури з притаманним їй національно-специфічним способом життя, який включає певні традиції, звичаї, звичаї. Знання реалій країни досліджуваної мови, розширення індивідуальної картини світу за рахунок прилучення до мовній картині світу носіїв мови, що вивчається, пояснення і засвоєння чужого способу життя найкращим чином сприяє усуненню непорозумінь і нерозуміння, що виникають у процесі міжкультурної комунікації. Часто під час мовної підготовки до таких заходів вчителі на репетитори звертають увагу не тільки на мову, але й особливості спілкування та культури країни, мова якої вивчається. З особистого досвіду знаю, що вчителі з клубу “Business Language” під час навчання звертають увагу на вищеназвані фактори, тому якщо Вам потрібно вивчити мову в Харкові, тому звертайтесь за адресою www.english.kh.ua.

Включення культурологічного компонента у зміст навчання іноземної мови сприяє збільшенню фонових знань про національно-культурні особливості іншої країни. У силу комунікативної спрямованості іноземної мови вдосконалюються комунікативні вміння адекватно виражати свої думки, бажання, наміри відповідно до норм етикету, прийнятим в країні досліджуваної мови, розвиваються особистісні якості, що виражаються в здатності до поваги та прийняття проявів чужої культури.

Таким чином, викладання іноземної мови з урахуванням національно-культурної специфіки країни створює сприятливі умови для ефективної взаємодії представників різних культур, усуваючи проблему культурного шоку.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.