Курс “Основи екології” – питання та відповіді

5 Січня, 20102:54 pm

0


Курс “Основи екології” – питання та відповіді

Ще кілька питань щодо модульного контролю з курсу “Основи екології”. Правильні відповіді будуть виділені окремим шрифтом (напевно жирний + курсив)

1) Забезпечення екологічної безпеки здійснюється шляхом:
-запровадження нових форм контролю за діяльністю підприємств;
-встановлення та дотримання екологічних вимог, стандартів та норм;
-запровадження високоефективних очисних споруд на виробництві.
2) Які виділяють види управління охороною навколишнього природного середовища?
-державне, приватне, громадське;
-колективне, виробниче, державне, системне;
-громадське виробниче, галузеве, державне.
3) Спеціальним органом, створеним для здійснення управлінських і контролюючих функцій у сфері навколишнього природного середовища, є:
-Державний комітет України по земельних ресурсах;
-Міністерство екології і природних ресурсів України;
-Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України
-усі зазначені вище варіанти.
4) Метою управління в галузі охорони НПС є:
-реалізація екологічного законодавства;
-забезпечення та проведення ефективних комплексних заходів щодо охорони НПС;
-контроль за додержанням вимог екобезпеки;
-усі перелічені вище варіанти.
5) Як називається вид діяльності, що проводиться з метою попередження негативного впливу антропогенної діяльності та оцінки ступеня екологічної безпеки ?
-екологічною інспекцією;
-екологічним менеджментом;
-екологічним аудитом;
-екологічною експертизою.
6) Які заходи відносяться до економічних методів управління раціональним природокористуванням?
-контролювання, фінансування, інспектування, перевірки;
-фінансування, збори, заходи стимулювання, еколого-економічні гарантіі.
-встановлення лімітів, нормативів, зборів за викиди та скиди забруднюючих речовин;
7) Червона книга України це:
-книга, куди занесені лише рідкісні види тварин і рослин;
-державний документ, що містить перелік рідкісних та тих, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин і тварин;
-книга, куди занесені зображення або фотографії найцінніших видів рослин та тварин.
8.) Що відноситься до природних територій та об’єктів, які охороняються державою?
-природні та біосферні заповідники;
-ботанічні сади, дендрологічні парки та національні природні парки;
-дендрологічні парки;
-регіональні ландшафтні парки та заказники;
-заказники, природні та біосферні заповідники, національні природні та регіональні ландшафтні парки
9) До техногенних небезпечних явищ і процесів відносять:
-надмірне утворення відходів, транспортна та енергетична небезпека;
-хімічна, радіаційна, небезпека від вибухо- та пожежонебезпечних об’єктів;
-усі перелічені варіанти
10) Що відносять до спеціальних зборів в системі економічного механізму охорони НПС:
-збір за погіршення якості та спецвикористання природних ресурсів, забруднення НПС
-збір за спеціальне використання та погіршення якості природних ресурсів;
-збір за погіршення якості природних ресурсів та за забруднення НПС;

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.