Лінгвістичні засоби вираження емоцій у романі С.Моема «Театр»

Лютий 21st, 20122:32 pm

0


Лінгвістичні засоби вираження емоцій у романі С.Моема «Театр»

Довгий час науковці вважали речення найвищою одиницею мови та мовлення. Та згодом усе більшій кількості лінгвістів стало очевидно, що вивчення синтаксису окремих речень, взятих окремо від контексту мовлення є застарілою методикою, тому текст ста найвищою синтаксичною одиницею [3]. У зв’язку з цим активно починає розвиватися така наука як лінгвістика тексту, одним з вагомих питань якої стає емотивність, емоційність та власне емоції.

Загальна думка щодо класифікації емоцій полягає у їх чіткому поділі на позитивні та негативні. Порівняти лексику з цієї точки зору можна виявити, що у багатьох мовах емотивів з негативною оцінною семантикою у кількісному відношенні більше, ніж емотивів з позитивною оцінною семантикою [2].

Мета роботи полягала у дослідженні специфіки використання одиниць, що позначають позитивні та негативні емоції у творі С. Моема «Театр» [1], шляхом встановлення кількісних показників частоти їх вживання.

Проаналізувавши лексичні засоби передачі емоцій, ми виявили, що в даному творі лексичні засоби передачі позитивних емоцій (713 одиниць, 68,46%)  переважають над лексичними засобами передачі негативних емоцій (329 одиниць, 31,54%) (Таблиця 1). Це суперечить твердженню В. І. Шаховського, яке було наведене нами у статті вище.

Щодо способів передачі емоцій, домінують власне слова, як для позитивних (454 одиниці з 713, 63,7%), так і для негативних емоцій (187 одиниць з 329, 56, 84%). Слідом йде конструкція to be + word denoting emotion, яка становить 200 одиниць (28,1%) для позитивних, та 98 одиниць (29,79%) для негативних засобів передачі емоцій.

Решта конструкцій знаходяться на різних позиціях для передачі позитивних та негативних емоцій.

Зокрема, на 3-му місці для передачі позитивних емоцій знаходиться конструкція to give + word denoting emotion (30 одиниць, 4,2%). Слідом йдуть конструкції to seem+ word denoting emotion (7 одиниць, 1%), to make + word denoting emotion та to find + word denoting emotion (по 6 одиниць, 0,85%), to feel + word denoting emotion (5 одиниць, 0,7%). Найменшу позицію займає конструкція to get + word denoting emotion – 4 одиниці, 0,6%.

Для негативних емоцій йде інший порядок. На третьому місці знаходяться конструкції to make + word denoting emotion та to feel + word denoting emotion (по 15 одиниць, 4,56%). Наступними йдуть конструкції to give + word denoting emotion (11 одиниць, 3,34%) та to seem+ word denoting emotion (2 одиниці, 0,61%), що займають 3-ю та 4-ту позицію для передачі позитивних емоцій. Периферію становить to find + word denoting emotion (1 одиниця, 0,3%). А конструкція to get + word denoting emotion взагалі відсутня.

Таблиця 1

Кількісне співвідношення лексичних засобів вираження емоцій у романі С. Моема «Театр»

Лексичні одиниці

Кількість одиниць

Відсоток одиниць %

Позитивні

713

68,46

Негативні

329

31,54

Сумарна кількість

1042

100

Любов Піковська
Науковий керівник – к.ф.н. асист. Грижак Л.М.

Список літератури:

1. Моем У.С. Театр: книга для читання англійською мовою / Методична і філологічна обробка тексту, довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2006, – 360с
2. Шаховский В.И Что такое лингвистика эмоций [електронний ресурс] / В. И. Шаховский/ Волгоградский государственный педагогический университет, г. Волгоград. – режим доступу до статті: http://tverlingua.by.ru/archive/012/shakhovsky_03_12.htm
3. Werlich, E. A Text Grammar Of English / E. A. Werlich. – Heildelberg : Quelle & Meyer, 1976. – P. 23.