Механізм та апарат держави. Державний орган

13 Травня, 20107:53 am

0


Механізм та апарат держави. Державний орган

МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН

Для реалізації будь-якої функції кожна держава створює відповідні державні організації, які у своїй сукупності творять механізм держави.

Механізм держави – це система всіх державних організацій, які беруть участь у реалізації функцій держави. Сюди входять органи державної влади, державні підприємства, установи, заклади тощо.

Апарат держави-це система не всіх державних органів, а лише тих, які наділені владними повноваженнями. Тобто апарат держави є поняттям вужчим, ніж механізм держави. Наприклад, державний університет чи державне підприємство є елементом механізму держави, але не входить до її апарату, тому що не виконує владних функцій. А обласна державна адміністрація є елементом апарату держави.

Первинною ланкою апарату держави є державний орган.

Державний орган – це окремий службовець чи колектив службовців, який виконує певну державну функцію і наділений для цього державно-владними повноваженнями та відповідними засобами.

Прикладом окремого службовця як органу держави є Президент України, прикладом колективу – міністерство.

Існують різні способи класифікації державних органів:

– за місцем у системі державного апарату – первинні, які обираються населенням (наприклад, Верховна Рада України), та вторинні, які створюються первинними (наприклад, Кабінет Міністрів України);
–    за способом утворення – виборні (наприклад, обласна рада), призначувані (наприклад, обласна державна адміністрація), та ті, що успадковуються (як правило, характерні для монархій);

–    за складом – одноособові (Президент) та колегіальні (Верховна Рада);

–    за часом функціонування – постійні (Кабінет Міністрів) і тимчасові (Конституційна комісія);

–    за територією, на яку поширюються їх повноваження,- центральні та місцеві;

–    за змістом та напрямами державної діяльності – Глава держави (Президент України), представницькі органи державної влади (Верховна Рада, обласні, районні, міські та інші ради), органи державного управління (Кабінет Міністрів, обласні та районні державні адміністрації), судові органи (Конституційний Суд, суди загальної юрисдикції та господарські суди), контрольно-наглядові (прокуратура, державні інспекції).

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.