Методи естетичного виховання дітей у сім’ї

3 Березня, 20146:00 am

0


Методи естетичного виховання дітей у сім’ї

Естетичне виховання дітей, що його здійснює школа, тим ефективніше, чим більшу допомогу підтримку вона дістає з боку сім’ї. Сім’я повинна створювати умови, які б сприяли розвитку в дітей естетичних понять, почуттів, переживань, смаків, манер, сприйманню і розумінню прекрасного. Кожна сім’я повинна усвідомити, що естетичне виховання духовно збагачує дітей, сприяє їх всебічному гармонійному розвитку, що виховання засобами мистецтва – це активне, дійове виховання.

Важливим джерелом естетичного виховання дітей є мистецтво. Кожна сім’я має можливість прилучити дітей до музики, співів, допомогти їм в опануванні музичної культури. Слухання музики, співів, радіо- і телепередач, відвідування концертів, театрів, художніх музеїв можна організувати різними способами. Діти різного віку з участю і під керівництвом батьків відвідують будинки культури, театри, слухають симфонічні концерти, оперні арії, лекції-концерти та ін.

Мистецтво всіх видів вводить дітей у світ прекрасного, сприяє вихованню благородних почуттів. Воно допомагає формувати моральні поняття, оцінки, ставлення до життя, виробити критерії для оцінки своєї діяльності, своєї праці на користь народу.

Велике значення для естетичного виховання молоді має краса навколишнього оточення, естетика побуту. Естетика побуту сприяє формуванню акуратності, охайності, старанності та інших якостей. Предмети, що оточують дітей у сім’ї з раннього віку, повинні не тільки відповідати практичному призначенню, а й милувати око, викликати естетичні емоції, впливати на виховання добрих смаків, гарних манер.

Красу обстановки спільними зусиллями створюють члени сім’ї, в тому числі й діти. Діти шкільного віку дбають про підтримання чистоти, краси обстановки в квартирі. У створенні охайної обстановки велике значення має особистий приклад батьків.

Ні з чим незрівнянний вплив на естетичний розвиток дітей має рідна природа, її краса. Природа дає дітям живі, сильні враження, зароджує почуття любові до рідного краю, до рідних місць, що зливаються з почуттям любові до Батьківщини. Любов до природи виховується в процесі спілкування з нею: під час прогулянок, екскурсій, туристських походів, роботи в саду, у полі чи на городі. Краса природи викликає в дітей естетичні переживання, любов до неї, бажання охороняти її, прикрашати своєю працею.

Істотне значення для естетичного виховання має естетика поведінки, що виявляється в культурі поведінки, в одязі, манерах, постаті, мові, у всьому моральному обличчі учня. Зовнішні якості, що характеризують естетику поведінки, пов’язані з внутрішніми.

Естетика поведінки виховується загальною системою вимог з боку школи та сім’ї.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто