Методи морального виховання дітей молодшого шкільного віку

7 Червня, 20144:44 pm

0


Методи морального виховання дітей молодшого шкільного віку

Методи морального виховання застосовуються відповідно до рівня духовної і фізичної зрілості учнів, їх вікових особливостей. У початкових класах загальноосвітньої школи методи морального виховання сприяють формуванню колективних відносин між учнями в первинному класному колективі. На формування цих відносин поряд з навчальною і трудовою діяльністю істотно впливає ігрова діяльність.

Різноманітні ігри – дидактичні, творчі, вільні, рухливі та інші – важливий виховний засіб формування особистих якостей дітей.

Навчальна, трудова, суспільно корисна та ігрова діяльність (дітей молодшого шкільного віку) сприяє формуванню у них певного ставлення до навчання, до праці – фізичної, побутової, самообслуговування; у них складаються правильні відносини між собою, з учителем, із старшими, з сім’єю, школою, суспільством; виховується почуття особистої відповідальності, яке поступово переростає в колективну відповідальність, у почуття обов’язку; виробляється дисциплінована, культурна поведінка.

Методи морального виховання в молодшому шкільному віці забезпечують участь дітей у різноманітній діяльності, ознайомлення з громадським життям, з різними формами праці: навчальною, фізичною, суспільно корисною; засвоєння правил, норм поведінки в класі, школі, на вулиці, дома, у громадських місцях.

Методи морального виховання спрямовуються на ефективну організацію суспільно корисної роботи учнів: їх посильну участь у праці на користь класу, школи, працю побутову, по самообслуговуванню; посильну участь у продуктивній праці, в озелененні шкільної садиби, вулиці і в догляді за зеленими насадженнями; участь у різних видах художньої самодіяльності, фізкультурних заходах, що проводяться школою, та ін.

Завдання виховної роботи в школі:

–  прищепити учням моральні уявлення, поняття, риси характеру, прагнення і почуття, уміння, навички та звички, які б відповідали нормам морального кодексу;

– налагодити різні види суспільно корисної діяльності, озброїти досвідом поведінки для свідомої активної участі в суспільній трудовій діяльності.

Відповідно до цих вимог методи морального виховання учнів молодшого віку спрямовуються на те, щоб виховати у дітей систему моральних уявлень, понять, ознайомити їх з елементарними завданнями праці для загальної користі, з життям колективу, озброїти елементами комуністичної моралі, збагатити досвідом моральної поведінки.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто