Методи морального виховання у старших класах школи

14 Червня, 20143:04 am

0


Методи морального виховання у старших класах школи

У старших класах школи методи морального виховання зумовлюються віковими і психологічними особливостями учнів, перспективами їх трудової діяльності.

Перед старшокласниками стоїть перспектива: закінчити середню школу, щоб потім зайняти своє місце в житті. Цій меті вони підпорядковують свою діяльність, свою поведінку.

Для учнів юнацького віку характерне бажання самостійно пізнавати явища природи, закони суспільного розвитку, людську поведінку. На цій основі у них розвивається самоконтроль, самокритичність, прагнення до самовиховання для досягнення життєвих цілей, виникає гаряче прагнення здійснити свої життєві цілі, зв’язані з певними ідеалами. В учнів старших класів збагачується життєвий і трудовий досвід, досвід поведінки.

З нормами морального кодексу учні ґрунтовно ознайомлюються на уроках з основ наук, особливо на уроках суспільствознавства, історії, літератури та інших дисциплін. Важливим джерелом ознайомлення учнів з принципами і нормами морального кодексу є етичні бесіди, політінформації, диспути, обговорення прочитаної літератури, кінофільмів, театральних постановок.

Моральні якості учнів старших класів формуються в процесі навчання, цілеспрямованої суспільно корисної діяльності і колективних відносин. Колективні відносини учнів цього віку стають активнішими, більш цілеспрямованими. У діяльності колективу тут провідна роль науковим організаціям, які спрямовують загальні інтереси, створюють громадську думку, відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні рис поведінки кожного учня.

Суспільно корисна трудова діяльність учнів старших класів набуває нової якості. Важливими елементами змісту виховання є прищеплення учням професійно-технічного інтересу до виробничої діяльності, формування в них культури праці, виховання любові до майбутньої професії, що ґрунтується на моральному задоволенні від трудової діяльності, від результатів цієї діяльності.

Педагогічна цінність виховання любові до майбутньої професії виявляється в ряді ділових, моральних і вольових якостей поведінки і насамперед у швидкому й міцному засвоєнні трудових політехнічних умінь та навичок, в їх дальшому розвитку.

Методи виховання моралі в учнів юнацького віку забезпечують:

1) формування основ наукового світогляду, загальних понять світогляду і моралі, честі, совісті, гуманізму, рис волі, характеру;

2) виховання ставлення до навчальної і продуктивної праці, підвищення її культури;

3) засвоєння і додержання норм морального кодексу, формування культури поведінки;

4) естетичне сприймання природи, громадського життя, мистецьких творів, розвиток художньої творчості, формування смаків і манер;

5) фізичне вдосконалення; опанування навичок особистої і громадської гігієни та санітарії; спортивну і туристську підготовку.

Ці якості в учнів формуються в процесі різноманітної їх діяльності.

Орієнтовні види діяльності учнів старших класів за програмою такі:

а) громадсько-політична робота;

б) підвищення якості знань і культури розумової праці;

в) продуктивна праця і громадська робота;

г) додержання правил співжиття і культура поведінки;

д) формування естетичних поглядів і смаків, художня творчість;

е) заняття фізичною культурою і спортом; туризм.

Уся система виховних заходів у учнів юнацького віку пов’язана з навчанням, трудовою діяльністю, з життям і має своїм завданням дальше вдосконалення моральних якостей поведінки, формування морального обличчя, розвиток індивідуальних нахилів і здібностей, вдосконалення колективних відносин.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто