Методи морального виховання учнів підліткового віку

Червень 11th, 20148:19 am

0


Методи морального виховання учнів підліткового віку

Методи морального виховання учнів підліткового віку (5- 7 класів) застосовуються з урахуванням їх вікових особливостей, рівня моральної зрілості, життєвого досвіду, досвіду моральної поведінки. На цій основі вже можна формувати глибші моральні поняття, переконання, уміння, навички та звички, що сприяють збагаченню досвіду моральної поведінки.

Моральні уявлення, поняття, що створюються в учнів у процесі навчальпо-виховної роботи, стають їх внутрішніми переконаннями, які проявляються в різноманітній суспільно корисній діяльності. Різноманітна діяльність учнів у свою чергу збагачує моральний досвід, сприяє зміцненню моральних понять, перетворюванню їх у переконання, у керівництво до дії.

Вся сукупність виховних впливів на учнів цього віку спрямована на формування в них моральних навичок і звичок. Моральні навички і звички закріплюються в результаті систематичного вправляння учнів у виконуванні ними відповідних норм моральної поведінки.

Колективні відносини учнів цього віку розширюються, набирають свідомішого характеру. В умовах колективної творчої діяльності в них формується складний комплекс моральних понять і почуттів. Не раз повторений, цей комплекс зрештою стає невід’ємною рисою характеру особистості. Для виникнення у вихованців таких понять і переживань треба, щоб уся їх діяльність проходила в добре організованому колективі і щоб кожний учень розглядав свою різноманітну роботу як складову частину діяльності колективу. У такій колективній діяльності виховуються складні переживання, які становлять основу для формування характеру, моральної поведінки учня.

Учні цього віку прагнуть створити здоровий трудовий колектив, в якому мотивом творчих зусиль стає завтрашня радість, що стимулює зростання духовних і фізичних сил кожного учня.

Методи морального виховання підлітків спрямовані на організацію їх відносин у такий спосіб, щоб навчальна, трудова, громадська робота була для них привабливою, становила передумову для наступного успіху, для розвитку моральних сил, збагачення досвіду моральної поведінки.

Наявність провідних виховних завдань для кожної вікової групи учнів вимагає цілеспрямованості в організації їх діяльності. Так, у 5 класі, в зв’язку із специфічними умовами роботи класного колективу, провідним завданням може бути виховання особистої і колективної відповідальності, самостійності, почуття особистого і громадського обов’язку.

У 6 класі таким завданням може бути дальше вдосконалення навичок колективної діяльності, прагнення працювати для загальної користі.

Провідним завданням виховання в 7 класі може бути формування ідеалів, вироблення вмінь здійснювати їх на практиці – у навчанні, праці, побуті, у взаєминах з товаришами.

У 8 і 9 класі провідне завдання виховання – підготовка підлітків до самостійної творчої праці, до продовження освіти. Успішне розв’язання цього завдання вимагає вироблення готовності і здатності до повсякчасної роботи для загального добра.

 Методи морального виховання в зв’язку з цими завданнями спрямовані на збагачення моральних уявлень, понять, почуттів, умінь, навичок і звичок відповідно до вимог моралі; на дальше вдосконалення колективних відносин і на цій основі – моральних і ділових якостей кожного учня, на розвиток індивідуальних нахилів і здібностей; на організацію різноманітних видів навчальної, суспільно корисної трудової діяльності, на залучення класних колективів до роботи на загальну користь.

Відповідно до поставлених завдань методи морального виховання мають забезпечити формування в учнів цього віку:

а) моральних якостей: морального обов’язку; патріотизму; готовності до праці, працьовитості; бережного ставлення до своїх особистих речей, до громадської власності; дисциплінованості, наполегливості і витримки; дружби, товариськості; уважного і чуйного ставлення до людей; правдивості, чесності і скромності;

б) відповідального ставлення до навчання і праці, що виявляється у прагненні глибоко засвоювати знання і вміло застосовувати їх у житті та праці, у піклуванні про успіх у навчанні і праці всього класу та учнів молодших класів;

в) навичок і звичок культурної поведінки: акуратності, точності і охайності, ввічливості і привітності; культурної поведінки на вулиці і в громадських місцях; культури мови;

г) основ естетичної культури: уявлення про красиве в природі, поведінці людей, у мистецьких творах; художньої творчості;

д) основ фізичної культури, що включає зміцнення і загартування організму, набування санітарно-гігієнічних навичок, спортивно-туристську підготовку.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто