Методи реалізації концепції самообслуговування учнів шкіл

Вересень 16th, 20146:37 am

0


Методи реалізації концепції самообслуговування учнів шкіл

Важливу роль у підготовці учнів до життя, у трудовому вихованні відіграє самообслуговування.

Завданням самообслуговування учнів є залучення їх до посильної побутової праці, вироблення в них відповідних умінь і трудових навичок, потрібних для обслуговування себе, сім’ї, колективу, в якому вони перебувають, виховання в них ініціативи і самостійності, відповідальності за доручену справу, почуття турботи за колектив, бережного ставлення до суспільного і державного майна, поваги до праці і людей праці.

Положенням про самообслуговування учнів шкіл визначено види побутової праці учнів, порядок її організації, для кожного класу передбачено комплекс трудових завдань, зв’язаних з додержанням порядку і чистоти в класах, коридорах, у спальнях, підсобних приміщеннях, доглядом за одягом і взуттям і т. д.

Для того щоб праця по самообслуговуванню була ефективним засобом виховання, її треба правильно організувати;

1) планувати відповідно до віку та рівня розумової, моральної і фізичної підготовки учнів;

2) забезпечити старанність, акуратність у виконанні завдань із застосуванням елементарних раціоналізаторських прийомів праці;

3) домагатись виконання трудових норм, встановлених для даної вікової групи, але не допускати переобтяження, одноманітності трудових операцій, через певні проміжки часу переключати учнів з одного виду праці на інший;

4) встановити оперативний контроль, облік, оцінку роботи, спрямовувати активність і самодіяльність учнів на сумлінне, акуратне виконання трудових завдань,

Відповідно до програми з домоводства учні цих класів набувають знань і практичних навичок догляду за одягом і взуттям, догляду за приміщенням і садибою школи, виконання інших господарських робіт, приготування їжі та прибирання стола, догляду за молодшими. Уроки домоводства сприяють трудовому вихованню учнів, прищепленню їм практичних умінь і навичок, потрібних у житті.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто