Методи вирішення проблем розвитку медичних технологій

Квітень 26th, 201410:09 am

0


Методи вирішення проблем розвитку медичних технологій

Проблема здоров’я людини була актуальною протягом всієї історії людства, не втрачає вона своєї актуальності і в наші дні. Здоров’я є показником духовного, соціально-економічного та медико-біологічного добробуту населення, рівня цивілізованості країни.

Організація дозвілля є одним з важливих завдань на шляху соціальної молоді, так як нереалізованість вільного часу, відсутність формування культури навколишнього середовища призводить до посилення негативних процесів у підлітковому середовищі та погіршення здоров’я молодого покоління.

Найбільш гостро стоїть питання про здоров’я молодого покоління, яке визначає основні тенденції формування політичного і трудового потенціалу всього населення України в найближчому майбутньому.

У наш час дуже важливим є проблема подальшого розвитку медичних технологій.

Будь-яка сучасна біотехнологія, отримана в результаті спільної роботи молекулярних генетиків, біологів, біохіміків, ембріологів, фармацевтів і спеціалістів прикладних дисциплін, в широкому розумінні, спрямована на поліпшення життєдіяльності людини, а це означає, що не залежно від області її застосування, її результат, прямо або побічно, робить свій вплив на здоров’я людини.

Кінець минулого і початок нинішнього століття ознаменовані високим технологічним прогресом особливо в галузі молекулярної біології та генної інженерії.

Однак обережність, з якою необхідно впроваджувати все нове, каже сама за себе. Якщо ще зовсім недавно людство раділо своїй унікальній знахідці – антибактеріальним препаратам, які допомагають в боротьбі зі складними захворюваннями (виробництво антибіотиків обчислюється тисячами тонн, протокол лікування інфекційної і хірургічної патології обов’язково включає антибіотики), сьогодні можна стверджувати, що радість ця оманлива – лікуючи одні хвороби, людство своїми ж руками продукує появи нових.

Тому потрібно звертатися до лікарів у будь-якому випадку чи з підозрами інфекційних хвороб. Найбільш розповсюдженні симптоми уже можна знайти за допомогою мережі Інтернет, ось чудовий приклад: синусит лечение.

Відомо, що антибіотики порушують мікрофлору шлунково-кишкового тракту, викликають ускладнення у функціонуванні нирок і печінки, пригнічують роботу імунної системи. Завдяки антибіотикам ми познайомилися з такими захворюваннями, як алергія, виразковий коліт та інші невідомі людству до середини минулого сторіччя.

Тому в останні роки, увагу вчених звернено на створення препаратів з передбачуваними властивостями і побічними реакціями, що дозволяє знайти максимально підходяще до конкретного генотипу ліки з максимальною ефективністю і мінімумом побічних ефектів, не привертаючи безпосередньо пацієнтів, а тільки використовуючи базу їх ДНК.

Література:

1) Шутова Н.А., Ісмаїлов Р.І. Досягнення та перспективи в області біомедичних технологій.

2) Шутова Н.А., Тимченко Т.М. Формування нових поглядів на проблеми здоров’я студентської молоді. // Здоров’я сучасної людини у духовно-соціальному та фізичному вимірі. – Харків, ХНМУ, 2013. – 172 с.