Методика організації самостійної роботи студентів з гуманітарних дисциплін

Серпень 11th, 20136:37 am

0


Методика організації самостійної роботи студентів з гуманітарних дисциплін

Запитання гуманітарної підготовки студентів технічних вузів стають все більш актуальними в сучасний період. Успішна діяльність інженерів багато в чому визначається не тільки високим рівнем навчання і отриманої освіти, а й рівнем розвитку його духовно-моральної та соціально-психологічної культури.

Головним критерієм якості освіти особистості сучасного суспільства стає здатність самостійно приймати рішення, що зачіпають інтереси ще не народжених людей почуття відповідальності за наслідки цих рішень і причетності до буду-щему. Центр тяжіння в самому освіті поступово переноситься на виховання, передачу певних способів поведінки, реалізованих у процесі гуманітаризації технічної освіти. Гуманітарна освіченість молодого фахівця підвищує ефективність його професійної та соціальної міжособистісної комунікації, активізує інтелектуальну діяльність, збагачує професійна свідомість універсальним культурно-історичним досвідом всього людства, сприяє морально-психологічної захищеності.

Традиційною формою продукту самостійної підготовки та звітності студента з гуманітарних дисциплін є реферат. Реферат трансформується, виходячи з необхідної ситуації в текст доповіді, виступи, матеріал для колоквіуму і т. Д. Але, по суті, підготовка реферату – це вміння працювати з певним загальним текстом.

Тому алгоритм самостійної підготовки студента має включати в себе наступні етапи:

1. Розумова і практична діяльність по усвідомлення і реалізації процесів інтеграції гуманітарного знання і знань з природничих і технічних дисциплін;

2. Надбання умінь, навичок і здібностей сприймати інформаційні блоки по темах і розділах гуманітарних наук;

3. Надбання навичок і умінь працювати в бібліотеці, в тому числі електронною, загальної, наукової, спеціальної, ознайомлення і реферування наукової та монографічної літератури як перший досвід наукової роботи;

4. Удосконалення методів і способів підбору матеріалу, вміння його систематизувати, компонувати і постачати загальними і спеціальними розділами і блоками при підготовці необхідних текстів, рефератів, доповідей, а також оформлення науково-довідкових матеріалів;

5. Відпрацювання та вдосконалення способів текстуального оформлення матеріалу.

Досить важливою в цьому процесі є роль викладача, який здійснює наукове керівництво студентською роботою, і в цьому зв’язку актуальним є питання логістики цього процесу. Поняття логістика, в сучасних умовах глобалізації, розглядається як управління відповідними потоками інформації, з метою їх оптимізації і як результат – формування відповідного погляду чи навіть світогляду студента.

До етапів логістики може відноситься:

– Самостійний вибір теми дослідження студентом і її обговорення з науковим керівником;

– Участь студента в підборі матеріалу з використанням архівних даних і власне безпосередня робота в архіві;

– Оновлення завдань та підготовка завдань – бліц, а також вкраплення індивідуальних завдань до загального переліку;

– Добровільно-примусовий підхід студентів до навчальної та наукової літератури;

– Заохочення студентів за участь і перемогу в наукових конференціях.

Таким чином, логістика дає можливість встановити причинно-наслідкові зв’язки і закономірності, властиві процесу управління самостійної роботи студентів та наповнення її більш ефективними організаційними формами і методами управління інформаційними потоками при вивченні гуманітарних наук.