Методика підбору матеріалу для занять з англійської мови

18 Вересня, 20135:31 am

0


Методика підбору матеріалу для занять з англійської мови

Проблемою можливості використання музики, відео та іншого ілюстративного матеріалу на уроках іноземної мови методисти займаються вже кілька десятиліть. Доведено, що музика та перегляд фільмів може одночасно приносити задоволення і підвищувати інтерес учнів до вивчення іноземної мови. Музика являє собою невичерпне джерело тем для обговорення на уроці іноземної мови, вона допомагає учням висловити свої думки, почуття і емоції, проявити себе як індивідуальність, підвищує мотивацію і сприяє більш ефективному оволодінню навичками іншомовного мовлення. Однак для того, щоб пісня зіграла свою позитивну роль необхідно слідувати певним алгоритмом її використання і починати слід з ретельного відбору пісенного матеріалу.

При відборі пісень для уроку іноземної мови викладач повинен реально оцінювати мовну компетенцію своїх учнів. Інформація, яку видобувають із пісень повинна відповідати комунікативним інтересам учнів і сприяти подальшій роботі з мовою. Пісня і завдання до неї повинні відповідати віку і рівню знань мови групи учнів. Для цього, по можливості, учням необхідно надати право вибору. Також потрібно використовувати сучасні джерела для пошуку навчального матеріалу. Перевіреним джерелом є сайт розмовна англійська мова.

Викладач може запропонувати на розгляд учнів попередньо відібрані пісні, а учні можуть затвердити пісню для обговорення після затвердження загальних критеріїв відбору. Таким чином можна залучити учнів до процесу прийняття рішень і покласти на них якусь відповідальність за даний урок.

У ході дослідження були виділені наступні критерії відбору музичної наочності:

– критерій актуальності;
– критерій автентичності;
– критерій позитивного емоційного впливу на учня;
– критерій відповідності інтересам і віку учнів;
– критерій відповідності рівню знань іноземної мови;
– критерій методичної цінності музичного матеріалу;
– критерій мовної цінності;
– критерій лінгвістичної цінності;
– критерій інформативності тексту;
– загально-музичні критерії відбору пісні: ритмічний малюнок, темп, характер музичної партії, характер акомпанементу;

– критерій стильової та жанрової приналежності.

Таким чином, можна констатувати, що ретельний відбір пісенного матеріалу є запорукою його успішного та ефективного застосування на заняттях іноземної мови.