Методика проведення лекції

11 Жовтня, 20122:16 pm

0


Методика проведення лекції

Чим більший досвід викладача у читанні лекцій з конкретної навчальної дисципліни, тим менше він вдається до повного читання тексту лекції в аудито­рії, а веде вільну розповідь з поясненням. З роками йому можуть знадобитися лише план та список літератури. Та навіть у такому випадку напередодні лекції чи перед її початком більшість викладачів переглядають конспект лекції, при­гадують її зміст, акцентують увагу на основних її моментах.

Щоб лекція не привчала студентів до пасивного сприйняття наукової ін­формації, слід застосовувати проблемний підхід. Пам’ятаючи, що лекція моно­логічна лише за формою, й аж ніяк не за змістом, слід обирати діалогову форму її проведення. Це дозволяє активізувати мислення студентів, залучає їх до фор­мулювання висновків, пригадування попереднього матеріалу, наведення влас­них прикладів тощо.

У кожного викладача – свій неповторний стиль читання лекцій і кожний по-різному проводить лекційні заняття. Та за будь-яких обставин викладач має дотримуватися типових й обов’язкових правил читання лекції:

а) говорити чітко, виразно, достатньо голосно, щоб добре було чути всій аудиторії;

б) не перетворювати проведення лекції на дослівне читання тексту, а роби­ти відступи, говорити по пам’яті;

в) тримати в полі зору всю аудиторію, а не подовгу зупиняти погляд на якійсь одній точці, чи взагалі дивитися у вікно;

г) говорити не кваплячись, змінювати інтонацію, темп, уникати монотонності;

д) по ходу лекції не відхилятися від основного її змісту;

ж) практикувати повтори основного найсуттєвішого матеріалу, щоб підтри­мувати увагу студентів упродовж лекції, задавати запитання студентам;

з) бути тактовним, наполегливим і вимогливим, виявляти інтерес до всього, що діється на лекції.

Читання лекцій вимагає від викладача певних лекторських рис – емоцій­ності, володіння дикцією, ораторськими прийомами, культурою мовлення, умінням контактувати, а не конфліктувати зі студентською аудиторією.

Для досягнення поставлених завдань лекції викладач може вдатися до спо­гадів, пов’язаних з власним навчанням чи роботою, розповісти пристойний жарт, використати технічні засоби навчання, вдатися до дослівного цитування літератури, але ні в якому разі не зловживати цим.

Загальна оцінка лекції під час відвідування та обговорення колегами викла­дачами відбувається за, таким основними параметрами: зміст, раціональність розподілу часу між окремими частинами лекції, методика проведення лекції, лек­торські дані викладача, результативність лекції.

выбрать места