Місце інтенсивної інноваційної діяльності у забезпеченні конкурентоспроможності країни

16 Серпня, 201511:25 am

0


Місце інтенсивної інноваційної діяльності у забезпеченні конкурентоспроможності країни

В наш час досягти високих показників в економіці країна не зможе без інтенсивної інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності своїх ключових галузей.

Наявність власної нафтогазової справляє значний вплив на швидкий розвиток країни і буде відігравати ключову роль в стабільності економіки, але на сьогоднішній день передові країни світу намагаються вести економіку, яка стала б більш диверсифікованою.

Розвинені країни, що домоглися успіху завдяки своїм запасам мінеральних ресурсів, не збільшують обсяги видобутку вуглеводнів, а переорієнтують свою економіку на випуск готової продукції, а також підтримують транснаціональні компанії, що базуються в країнах, що розвиваються.

Це в першу чергу говорить про далекоглядність таких країн, так як, країни, що базуються тільки на видобутку вуглеводнів і не розвивають ключові галузі в нафтогазовому комплексі, роблять їх повністю залежними від країн-експортерів, обладнання нафтових свердловин і часто вони змушені погоджуватися на невигідних для них умовах.

Біонаука вже є ключовою галуззю економіки передових країн, хоча в багатьох країнах, що розвиваються, не мають жодних уявлень про цю галузь. В довгостроковій перспективі біотехнології дозволять зробити країні науково-технологічний ривок. Біопаливо представляє реальну альтернативу нафтовим продуктам, тому в найближчі роки можна очікувати збільшення фінансування в дану сферу.

Фінансові кризи в США і країнах ЄС змушують уряди держав та акціонерів великих банків і корпорацій шукати більш стабільні фінансові центри.

Для збільшення економічного зростання країна повинна продовжити інтенсифікацію інноваційної діяльності, а також розвивати нові галузі економіки – індустрію туризму та інформаційних технологій. Для цього у країни є географічні (наявність моря), фінансові ресурси і інфраструктура. У розвинених країнах ці дві галузі активно співпрацюють. Наприклад, поки наші підприємці лише думають як створити сайт для бізнесу, зарубіжні туристичні підприємства та інші представники бізнесу уже отримують неабияку долю нових клієнтів саме за допомогою нових технологій та Інтернет сервісів.

Передові країни однозначно не змогли б диверсифікувати економіку без вкладень держави в науку, освіту та НДДКР. Сьогодні у сучасних умовах необхідно створення науково-інноваційного центру, а також забезпечити талановитих і перспективних спеціалістів (відмінників навчання) безплатною вищою освітою, незалежно від вибору спеціальності.

Уряд має приділяти особливу увагу розробці та впровадженню довготривалих стратегій розвитку промисловості, її галузей і ключових транснаціональних корпорацій, а також нести повну відповідальність за кожен великий промисловий об’єкт.

Тому пропонується відкриття державних комерційних підприємств, що випускають готову, з високою доданою вартістю продукцію. Держава буде штучно і самостійно розвивати виробництво. Це дозволить в найкоротші терміни забезпечити конкурентоспроможність своїх ключових галузей економіки.

Літературні джерела:

Індіра Темірбаєва, Олексій Лі. Стратегічний розвиток Казахстану в умовах глобальних викликів (за прикладом Норвегії). // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 159 с.