Місія і цілі вищої освіти

23 Лютого, 20139:35 am

0


Місія і цілі вищої освіти

За міжнародною стандартною класифікацією вищій освіті відповідають два найвищих із семи освітніх рівня. Це означає, що вища школа в освітній рівневій піраміді є завершальною ланкою формальної освіти і приводить до найвищих ступенів, кваліфікацій. Тобто вища освіта покликана максимально розвинути особистість, ґрунтовно підготувати її до входження в ринок праці та самостійне суспільне життя, а відтак сприяти соціально-культурному прогресу. Для реа­лізації цієї своєї місії вища школа має досягати конкретних освітніх цілей, або результатів, – формування певних якостей у її здобувачів. Такі набуті якості узагальнено називають компетентностями. Як конкретні цілі компетентності нормуються, стандартизуються. Унормовуються і процеси та процедури досяг­нення таких цілей, а також засоби діагностики (оцінювання) отриманих резуль­татів, виражених у термінах компетентностей.