Модернізація промисловості і структури підприємництва

21 Листопада, 20127:54 am

0


Модернізація промисловості і структури підприємництва

В останнє десятиліття спостерігається системне зростання ресурсномістких видів діяльності і в першу чергу тих, що добувають в загальній структурі виробництва. Високі прибутки в сировинних видах діяльності відтягують капітал і перешкоджають розвитку високотехнологічних виробництв. Рішення виниклої проблеми можливе за рахунок проведення модернізації.

Модернізація передбачає вирішення наступних завдань:

– Вдосконалення технологій, що використовуються на діючих виробництвах;
– Створення та впровадження нових сучасних виробництв і технологій;
– Створення нового модернізованого продукту.

Модернізація – це завдання, що вимагає комплексного підходу для вирішення, що включає як організаційні, так і економічні складові. Використання комплексного підходу до модернізації має передбачати створення сприятливих умов на всіх етапах:

– Створення і розвитку ідеї;
– Розробки техніко-технологічної документації та ознайомлення колективу з нею. Таке нововведення потребує виготовлення великої кількості роздаткового матеріалу. Щоб зекономити на цьому етапі, можна придбати свій особистий друкуючий пристрій типу принтер сканер копір hp;
– Залучення фахівців конструкторів, технологів, робочих високої кваліфікації, чиї навички і досвід можуть бать корисні для участі в модернізаційних процесах, включаючи навчання;
– Стимулювання та налагоджування умов розробки раціоналізаторських пропозицій, проектів та їх впровадження повинно здійснюватися на основі:

а) створення системи обліку та відбору;
б) формування умов і проведення конкурсів з відповідної тематики;
в) пропаганди і розвитку інформаційних технологій і продукту, що забезпечують їх доступність для підприємницьких структур;
г) проведення реклами.

Широкому залученню підприємців до питань модернізації сприятиме:

– Реалізація програми навчання;
– Створення системи обліку і відбору модернізаційних проектів.

Об’єктна спрямованість стимулювання як рушійна сила модернізації повинна включати такі напрями:

– Виробництво – виробник;
– Працівники.

В залежності від об’єкта стимулювання можуть бути використані конкретні інструменти або їх система, що забезпечують оптимізацію результату з урахуванням індивідуальної специфіки.
Використання сучасних організаційних технологій передбачає необхідність проходження наступних етапів:

– Створення технопарків, технополюсів і т.п.
– Встановлення ступеня реалізованості, визначення оцінки ефективності їх діяльності та зіставлення з відповідною потребою;
– Формування нових організаційних утворень, які забезпечують модернізаційні процеси.

Перспективним засобом модернізації є розвиток спільних підприємницьких структур, здатних вирішити такі проблеми як:

– Створення спільних високотехнологічних продуктів, конкурентоспроможних на зовнішніх ринках;
– Залучення сучасних високоефективних зарубіжних технологій;
– Отримання доступу до ринків збуту, освоєних партнерами для просування модернізованого продукту.