Мотивація персоналу для праці у сфері роздрібної торгівлі

20 Жовтня, 20153:12 am

0


Мотивація персоналу для праці у сфері роздрібної торгівлі

На сьогоднішній день перед українською економічною системою постає проблема різних динамічних змін як застави інтенсивного розвитку та економічної безпеки. На забезпечення такого розвитку впливає велика кількість структурних елементів, які розвиваються на основі дії об’єктивних економічних законів і суб’єктивних факторів.

Підприємство, як організаційна форма, є суб’єктом економічної системи, і його основна мета – це отримання прибутку та підвищення соціального рівня трудового персоналу.

Тому в умовах сучасної економіки, запорукою ефективності підприємства, в першу чергу, є правильно налагоджена система управління персоналом, і як наслідок корпоративна культура на підприємстві.

Корпоративна культура виступає як елемент створення командної роботи і один з найважливіших мотиваційних стимулів. Вона являє собою набір важливих припущень і традицій, які приймаються персоналом підприємства і знаходять своє відображення в організаційних цінностях.

Поєднуючи в собі основні погляди і відносини членів трудового колективу, високий рівень корпоративної культури дозволить спростити лінійно-функціональну ієрархію і зробити структуру підприємства більш динамічною.

При цьому робота підприємства стане гнучкішим, покращиться реакція колективу на зміни, і автоматично зникнуть проблеми, пов’язані з недоліками багаторівневих ієрархічних структур.

Для ефективного формування та застосування корпоративної культури на кожному підприємстві необхідно розробляти і впроваджувати новий елемент мотиваційного стимулу. Він буде представлений у вигляді офіційного документа корпоративно-культурного управління, який буде включати в себе перелік традицій, цінності, основні положення і атрибути організаційної культури.

Невід’ємним атрибутом корпоративної культури підприємства, яке працює у сфері торгівлі, є стимул до практики концепції навчання протягом всього життя. Багато компаній активно впроваджують інновації у сферу торгівлі і реалізують велику долю товарів через Інтернет.

В нашій країні уже можна придбати продукцію в режимі онлайн, зокрема компанія vzolote надає можливість купити золотий ланцюжок недорого за допомогою свого Інтернет магазину. Ця компанія змогла знайти правильні способи мотивації персоналу, який ефективно працює з клієнтами в режимі офлайн та онлайн.

План мотивації та розвитку персоналу повинен включати в себе:

– визначення місії підприємства;

– формування основних особистісних і організаційних цінностей;

– визначення правил поведінки персоналу підприємства;

– визначення традицій прийняття нових працівників і вивільнення персоналу;

– представлення моделі поведінки співробітників в колективі і т.д.

Корпоративна культура як інструмент мотивації, є одним з основних умов командної роботи на підприємстві. Вона створює мотиваційні умови нематеріального характеру праці.

Будучи похідною складовою від цілей і цінностей підприємства, корпоративна культура містить в собі один з найважливіших принципів функціонування підприємства.

Але з появою командного духу, засвоєнням ціннісних орієнтацій і моделей поведінки, затвердженням корпоративної культури формування команди не закінчується. Воно знаходить своє продовження у нових розробках системи ділового спілкування у вигляді створення і застосування на підприємствах нових офіційних документів, які затверджують організаційні цінності й елементи створення командної роботи на підприємстві.

Літературні джерела:

Попова І.М., Свінороєв Ю.А. Корпоративна культура на підприємстві як інструмент мотивації персоналу. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – СНУ, 26-28 березня, 2008.