Мовлення і комунікативна поведінка педагога. Майстерність педагогічного спілкування.

Травень 7th, 201112:12 pm

0


Мовлення і комунікативна поведінка педагога. Майстерність педагогічного спілкування.

Мовлення і комунікативна поведінка педагога. Майстерність педагогічного спілкування.

Короткий план статті:

1. Поняття мовлення вчителя (пед.мовлення), його види і професійні особливості.

2. Функції мовлення вчителя і комунікативна поведінка вчителя.

3. Визначення та структура пед. спілкування.

4. Правила пед. спілкування.

5. Контакт у пед. взаємодії

6. Стиль спілкування як форма стосунків педагога з учнями.

7. Бар’єри у спілкування вчителя.

8. Конфлікти у пед. взаємодії та методи їх розв’язання і попередження, подолання.

 

1. Мовлення – засіб людського спілкування. Організація мовлення педагога відрізняється від організації мовлення тієї ж людини у інших умовах.
Мовлення вчителя – комунікація, пристосована до ров’язання  специфічних завдань, які виникають у пед. діяльності. Така комунікація відрізняється від інших видів мовлення.

Особливості пед. мовлення :

1) пед. мовлення є спеціально організованим і вчитель обов’язково керує мовленням залежно від об’єктивних умов пед. процесу;

2) вчитель здійснює добір мовних (мовленнєвих) засобів залежно від завдань і потреб його взаємодії з учнями, ефективність цих засобів прогнозується;

3) комунікація педагога будується на його рефлексії;

4) пед. мовлення обов’язково є предметом пед. аналізу і самоаналізу.

Пед. мовлення має 2 види : монолог, діалог. Монологічне мовлення спостерігається на лекції, такоє це є розповідь, пояснення, розгорнуті оціночні судження.

–          потрібно пам’ятати особливості уваги учнів;

–          інформація повинна бути зрозуміла і доступна;

–          мова вчителя має бути чітка і зрозуміла, насичена;

–          інформація, подана у монолозі, повинна бути пов’язана із життям учнів і проілюстрована.

Монолог – найменш ефективний метод навчання.

Діалогічне мовлення більш ефективне. Діалог може бути у вигляді бесіди, обміну репліками. Учень активний, повинен реагувати.
Інтерактивний метод.

– будь-яка думка повинна поважатись;

– потрібно ліквідувати страх.

Монолог і діалог треба правильно комбінувати.

2. Функції мовлення:

– комунікативна;

– психологічна;

– пізнавальна;

– організаційна.

Комунікативна функція – встановлення і регуляція взаємовідносин. Функція покликана реалізовувати гуманізм у стосунках. Комунікація повинна будуватись на основі співробітництва і співтворчості, встановлення особистого контакту.

Психологічна – створення мікроклімату. Правильний псих. мікроклімат є тоді, коли у кожного учня є психологічна свобода (коли є всі можливості і свобода, щоб виявити свою індивідуальність).

–          мовлення вчителя повинно створити психологічний захист шляхом поваги до його думки, до особистості; підкреслення авторитету учня;

–          вчитель повинен знімати страх перед невдачею (кожна думка цінна);

–          заохочення до досягнення успіху;

–          оцінювання активності.

Пізнавальна функція реалізується в тому, що мовлення вчителя забезпечує повноцінне сприймання навчальної інформації учнями, і формування особистісного, ціннісного ставлення до знань.

Вимоги до мовлення вчителя :

–          мовлення повинне бути логічним;

–          доступність мовлення;

–          чіткість:

–          переконливість.

Організаційна функція забезпечує раціональну організацію навчально-пізнавальної практичної діяльності учнів.

Організаційна діяльність спрямована на організацію :

–          сприймання;

–          практ. дій;

–           відтворення матеріалу.

Ця функція спрямована на забезпечення оптимального темпу навчання.