Найбільш значущі причини повільного розвитку регіонального туризму

Квітень 23rd, 201411:29 am

0


Найбільш значущі причини повільного розвитку регіонального туризму

Розвиток туризму в Україні до початку її переходу до ринкових відносин носило в основному соціальний характер. Сьогоднішні реалії дозволяють з усією обґрунтованістю додати до поняття вітчизняного туризму також такі епітети, як економічний і екологічний. Однак суть проблеми туризму, – підвищення якості туристичних послуг без нанесення будь-якої шкоди суспільству або навколишньому природному середовищу, – залишається як і раніше не менш актуальною.

Серед найбільш узагальнюючих класифікаційних ознак туризму можна виділити:

– ознака спеціалізації;

– суспільно-державна ознака;

– економічна ознака;

– екологічна ознака.

Зважаючи найбільш значущі причини, розвиток саме регіонального туризму в Україні представляє на сьогоднішній момент значний інтерес:

– обумовленість розвинена туристичної галузі географічно-кліматичними умовами;

– економічна обумовленість;

– фінансові передумови;

– інвестиційна обумовленість;

– соціальні передумови;

– екологічні передумови;

– науково-дослідні передумови.

Туризм в масштабах регіону є самостійною господарською ланкою, яка, беручи участь у створенні національного доходу, розвивається паралельно з іншими галузями економіки країни. Слід підкреслити необхідність системного використання потенціалу розвитку туризму в умовах кожного регіону, що в кінцевому підсумку послужить створенню нових робочих місць, поліпшенню якості та збереження навколишнього природного середовища та якості туристичних товарів і послуг.

Вирішення багатьох проблем розвитку регіонального туризму в Україні прямо пов’язане з чітко продуманою інвестиційною політикою, спрямованою на залучення як коштів міжнародних фондів і програм, так і капіталу приватних осіб. Додаткові кошти можуть бути використані на відновлення готельних та санаторних комплексів та надання їм більш стильного вигляду за допомогою ліпнини для фасадів.

Загальні фінансові результати в готельній галузі області є негативними. Згідно з опитуванням працівників турфірм, однією з найважливіших причин низької відвідуваності регіону іноземними громадянами є невиправдане завищення цін на готельні номери.

В цілому, можна зробити висновок про те, що в нашій країні є регіони, які відлякують якістю туристичних послуг. Серед основних причин цієї тенденції можна назвати низький рівень організації туристичної сфери, високий рівень бідності населення, свідома відмова від використання туристичного потенціалу, яким майже кожен регіон.

На наш погляд, у сільській місцевості області практично не розкриті можливості сільського, зеленого, кулінарного туризму, а також знаходиться у занепаді традиційний туризм, зокрема пов’язаний з відвідуванням культурно-історичних місць. Щодо традиційних видів туризму слід зазначити, їх розвиток у багатьох регіонах могло б не тільки позитивно вплинути на їх економіку, а й створити здорову конкуренцію і тим самим стимулювати розвиток туризму по всій території країни.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що розвиток туризму характеризується повільними темпами і значною проблемністю. Одним з перспективних рішень цього питання є розвиток сільського та зеленого туризму, що можливо лише при чітко продуманої інвестиційної політики і підтримки держави і місцевих властей.

Література:

Петрушенко H.H., Шевченка А.Н. Проблеми регіонального розвитку туризму в Україні (на прикладі Сумської області). // Науково-технічна конференція факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005р.): Суми, Вид-во Сумду, 2005. – 210 c.