Напрямки розвитку сучасного програмного туризму

9 Липня, 20138:13 am

0


Напрямки розвитку сучасного програмного туризму

Програмний туризм відноситься до числа основних напрямків розвитку сучасної туристичної індустрії. Світові стандарти в’їзного та виїзного туризму вже давно відійшли від рівня уніфікованих турів.

Розвиток туризму в наш час має свої відмінні особливості. Країни, які володіють значними рекреаційними природними та історико-культурними ресурсами використовують нові способи приваблення туристів. Високий рівень урбанізації та індустріалізації цих країн сприяв більш раннього осмисленню необхідності планування простору як у місті, так і в сільських місцевостях, для організації туристської та рекреаційної діяльності. Країни Північної Європи можуть бути визнані зразками в галузі планування та обладнання соціокультурного простору. Накопичений ними в цій області досвід репрезентативний, підтверджує актуальність, наукову і практичну значимість даної проблеми.

В основі створення будь-якого програмного туристичного продукту лежать три основних принципи:

– орієнтація на активну і змістовну діяльність туристів;

– облік індивідуальних потреб кожного туриста;

– гарантія запланованого рівня та обсягу послуг та обслуговування з науково обгрунтованим нормам і стандартам.

Методика розробки програмного туру включає проектування туру, розробку програми обслуговування та визначення постачальників послуг, планування туру, складання договірного плану, переговори і укладання договорів з постачальниками послуг, оформлення туристичної документації та, нарешті, візову підтримку.

Проектування процесу обслуговування туристів здійснюється по окремих етапах надання послуги та з обов’язковим складанням для кожного з них технологічних карт. Результатом проектування туристичної послуги є технологічна документація (технологічні карти, інструкції, правила, регламенти та ін).

Круизы

Наступний крок – робота над програмою обслуговування. Програма обслуговування – це набір послуг, що надаються туристам відповідно до їх потреб і тематикою туру, заздалегідь оплачений і розподілений за часом проведення туру.

До числа сприятливих факторів відносяться:

– наявність автомобільних і залізничних переходів;

– можливість доставки туристів в певний регіон всіма видами транспорту;

– географічна близькість регіону до найбільшого регіонального туристичного центру;

– пільговий, візовий режим;

– грамотна політика влади як постачальників туристичних послуг.

Тури в Північно-Європейські країни спрямовані на задоволення практично всіх відомих цілей подорожей і включають, у більше чи меншою мірою, всі напрямки програмного туризму про які говорилося.

Сучасна концепція організації туристської діяльності та програмного туризму в країнах передбачає значне розширення нині існуючих рекреаційних просторів, перетворення міського середовища та сільської місцевості з урахуванням потреб рекреації та розвиток інфраструктури туризму. А також пріоритетний розвиток соціального туризму (молодіжного, сімейного і т.д.), розширення системи спортивно-оздоровчого і самодіяльного туризму, впровадження нових форм туристського обслуговування, заснованих на високих екологічно чистих туристичних технологіях.