Народна медицина українців буковинської Хотинщини. Замовляння “мольфарів” і “бабок”

Червень 26th, 201110:00 pm

0


Народна медицина українців буковинської Хотинщини. Замовляння “мольфарів” і “бабок”

У народній медицині українців від найдавніших часів і майже до середини XX ст. магічні методи лікування займали одне з Основних місць.
З усіх видів лікувальної магії одним з найпоширеніших була вербальна або словесна магія. В цьому виді магічних обрядодій простежується світогляд українців, їх світосприймання, погляди На хвороби та їх розвиток, форми лікування і ін.
Дійовими особами магічних замовлянь виступали “мольфарі” тa “бабки”. Як засвідчують етнографічні спостереження та описи обрядодій народної медицини від середини XIX ст., “мольфарі” були майже в кожному селі. Лише в середині XX ст. з поширенням державної медицини та з переслідуванням місцевою адміністрацією радянського часу провідників народних методів лікування кількість “мольфарів” різко скорочується і обмежується одним на декілька сіл.
Цікавий опис магічного замовляння при лікуванні “бабкою” шлункової хвороби “золотника” міститься у експедиційному спостереження  Б.Нестеровського  у  селі  Керстенці,   що  на буковинській Хотинщині, проведеного на початку XX ст.: Золотник з крику, Золотник під груди підступає.
Золотник з писику. Беру же я тебе п’ятьма пальцями,
Золотник з охоти, А шостою долонею.
Золотник з роботи, 3 під грудей я тебе витягаю,
Золотник страхом, Під пуп тебе вставляю.
Золотник з лихим часом, Сядь собі на своє містечко, Так, як царь на кріселечко, Не сама я примовляю, Свята Пречиста помагає Рабу Божому (ім’я хворого).
(Нестеровський Б. Материалы по этнографии бессарабских русинов // Киевская стирина. -1905. – Т.91.-С.76)
За матеріалами етнографічних експедицій Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (МЕЕ ЧНУ, 1995 р., том.6) видно, що замовляння «мольфарі» або «бабки» проголошували, як правило, тричі. Місце для замовлянь вибиралось у сінях під димарем -«гаджаком» або під виходом диму з печі у сіни – «каглою».
В середині 90-х pp. XX ст. зафіксовано існування магічних замовлянь від «вроків» у селі Поляна, розташованого на Буковинській Хотинщині. При здійсненні замовляння «бабка» брала вуглики з печі, склянку води і примовляла-нашіптувала:
«Вроки вранішні, полуднішні, вечірні, вроки з води, їди. роботи, вроки від чоловіка, від жінки, від дитини. Вроки визиваю. викликаю з синьої жили, з червоної крови, з шкіри і з під шкіри. Вроки не спали, не спочивали, пішли по світу ночліг шукати. Пішли в гори не побилися, пішли в ліси не погубилися. Пішли в вогонь – там си потопилися. Вроки відійдуть від породженого (називає ім’я хворого)». Закінчуючи замовляння, у воду вкидала «бабка» вуглики і при цьому тричі рахувала від дев’яти до одного. Навроченому давала потім попити цієї води. Воду для ворожіння потрібно було брати «незайману» – вранішню до схід сонця.
При замовляннях переляку «бабка» брала склянку води і ніж і промовляла: «Страх візиваю, викликаю. З синьої жили, червоної крови, з шкіри, з під шкіри визиваю і на чисту воду посилаю. Іліть страхи на темні ліси, у високі гори, Там си розійдіться. Відійдіть від раба Божого (називає ім’я хворого) [МЕЕ ЧНУ, 2001.-Т.10.-С.З].
Свої професійні навички і секрети замовлянь «бабки» передавали у спадок тим своїм дітям, які мали природний нахил до «мольфарства». Передавати, як правило, годилося наймолодшій дитині, якщо було декілька кандидатур. Якщо «мольфар» не передав своєї майстерності комусь іншому, то за народними віруваннями, така людина дуже важко помирала [МЕі ЧНУ, 2001.-ТЛО.-С.4].

Сніжана Мазур
Науковий керівник – проф. Кожолянко Г.К.